کلیدواژه‌ها = حق
درنگی در بنیادهای حق و دعوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

10.48300/jlr.2022.365263.2185

علی شمسی؛ حسن محسنی؛ داود نصیران نجف آبادی


نظریه احراز حق؛ دریچه ای بر توجیه پذیری نظارت قضات بر قوانین عادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

10.48300/jlr.2023.404238.2374

امیرحسین علی زاده؛ قاسم علی زاده


تولید و لزوم رعایت مقررات محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1402

10.48300/jlr.2024.421410.2473

سید جواد سجادی؛ علی‌رضا باریکلو


جایگاه حمایتهای حقوقی از کودکان در فضای مجازی با تأکید بر حق تربیت دینی

دوره 21، شماره 50، مرداد 1401، صفحه 457-494

10.48300/jlr.2021.279730.1619

محمدعلی بادامی؛ محمد مهدی مقدادی؛ مرضیه پیله ور


معیارهای تحدید حقوق و آزادی های بشر

دوره 14، شماره 28، آذر 1394، صفحه 171-198

یلدا خسروی