کلیدواژه‌ها = نظارت
جایگاه مطلوب سازمان بازرسی و نقش مردم در نظارت در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.48300/jlr.2024.431210.2521

مرتضی راسخی؛ سید محمد مهدی غمامی؛ احسان سامانی


بررسی سازوکار نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.48300/jlr.2024.386769.2293

محمد مظهری؛ سید علی موسوی؛ سروش علیزاده


فساد‌زدایی‌نهادهای نظارتی و ارزیابی تاثیرگذاری عملکرد آنها در افزایش اعتماد مردم به دولت در پرتو قوانین و اسناد بالادستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1402

10.48300/jlr.2024.420752.2467

حسن جاودان؛ سید عبدالجبار هاشمی؛ معصومه نوروزی سرجوئی


رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی

دوره 20، شماره 47، آذر 1400، صفحه 143-163

10.48300/jlr.2021.140166

حسن کیا؛ حسن محسنی؛ عیسی امینی