کلیدواژه‌ها = توسعه
حکمرانی خوب به مثابه هدف مشترک حقوق عمومی و توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.339886.2041

مهناز بیات کمیتکی؛ احسان موهبتی


نقش نهاد اختلاف سازمان جهانی تجارت در توسعه حقوق بین الملل تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.351205.2120

سپیده زبردست؛ سیّدقاسم زمانی؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ رضا موسی زاده