کلیدواژه‌ها = عدالت اجتماعی
افراط گرایی و توسعه نیافتگی ، بهره گیری از توسعه پایدار به عنوان راه کار مقابله با افراط گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.319400.1888

رویا جعفری؛ مهدی ذاکریان امیری


عدالت تحولی: مبانی و جلوه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402

10.48300/jlr.2023.345729.2079

حسنا نورائی؛ امیرحسن نیازپور


مفهوم و ارکان کار شایسته

دوره 20، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 71-94

10.48300/jlr.2021.129426

زهره رحمانی


بررسی جایگاه نفقة زوجه در تحقق عدالت اجتماعی ‬‬‬‬‬‬

دوره 19، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 239-269

10.48300/jlr.2020.111307

راحله کاردوانی؛ مهدی کاردوانی