کلیدواژه‌ها = حق تعیین سرنوشت
بررسی تطبیقی حمایت از حق تصویر کودکان در فضای مجازی

دوره 22، شماره 56، اسفند 1402، صفحه 263-294

10.48300/jlr.2022.325738.1929

مریم غنی زاده بافقی؛ فاطمه چاجی


قاعده منع توسل به زور در روابط بین‌الملل پس از بحران اخیر اوستیای جنوبی

دوره 7، شماره 13، فروردین 1387، صفحه 157-181

گروه پژوهش مؤسسه حقوق بین‌الملل پارس