کلیدواژه‌ها = سازمان جهانی تجارت
آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت بر روی خدمات حمل‌ونقل دریایی (کشتیرانی)

دوره 18، شماره 40، اسفند 1398، صفحه 31-53

امیرهوشنگ فتحی زاده؛ عقیل اسماعیلی عطاآبادی


ارتباط حق بر غذا و سیاست‌های تجارت جهانی کشاورزی: تعامل یا تقابل؟

دوره 17، شماره 35، آبان 1397، صفحه 55-82

فرهاد طلایی؛ علی رزم‌خواه


تعامل سازمان‌های غیردولتی با سازمان جهانی تجارت

دوره 8، شماره 15، فروردین 1388، صفحه 293-320

آرامش شهبازی