کلیدواژه‌ها = حقوق بین الملل
صلاحیت جهانی نهادی پوپولیستی یا لازمه زیست بین المللی؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.342229.2053

سیدحسین میرجعفری؛ شهرام زرنشان؛ سمانه رحمتی فر


انتساب نقض حقوق کردها در سوریه به دولت مرکزی از دیدگاه حقوق بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.366325.2189

سید قاسم زمانی؛ شایان سیداحمدی


حق بر پوشاک در حقوق بین الملل. حق فراموش شده؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.48300/jlr.2023.384510.2281

امیر فیض بخش؛ استفن جیمز