کلیدواژه‌ها = پلیس
اختیارات و تعهدات پلیس در کنترل خشونت‌های ناشی از اجتماعات:مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قواعد حقوق بین الملل بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.48300/jlr.2022.344312.2066

مهرداد گنجعلی دارانی؛ ستار عزیزی؛ شهرام زرنشان


مطالعه تطبیقی پلیس ویژه کودک و نوجوان در حقوق کیفری ایران و انگلستان

دوره 22، شماره 54، شهریور 1402، صفحه 233-259

10.48300/jlr.2022.315959.1861

محمود ولی زاده؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی


حقوق و تکالیف عابران پیاده در ترافیک

دوره 6، شماره 12، مهر 1386، صفحه 207-220

محمدرضا مهماندار