کلیدواژه‌ها = تفسیر
نقش هرمنوتیک در تفسیر قواعد حقوق بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

10.48300/jlr.2024.440468.2563

احمدرضا توحیدی؛ حسن شیروانی فیل آبادی


جایگاه عامل زمان در تفسیر معاهدۀ بین المللی

دوره 13، شماره 26، مهر 1393، صفحه 159-196

مژگان رامین نیا