کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
تأثیر حقوق بشر بر تحوّل ماهیت، ساختار و هنجارهای حقوق بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

10.48300/jlr.2022.304938.1775

هاجر راعی دهقی؛ امیر مقامی


نیازهای زیستی انسانی به مثابه بنیان حقوق بشر و بازتاب آن دراسناد بین الملل حقوق بشر و قانون اساسی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1401

10.48300/jlr.2022.347398.2088

احمد مومنی راد؛ ساناز بهبودی کلهری


مسئولیت اجتماعی شرکت‌های فراملی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

دوره 20، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 255-282

10.48300/jlr.2021.132621

سید یاسر ًضیایی؛ محسن لطفی گماسایی


پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزه‮های جرم‌شناختی

دوره 20، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 23-54

10.48300/jlr.2021.129337

ابراهیم قدسی؛ بهروز قلیزاده؛ عاطفه شیخ اسلامی


تروریست‌های جوان یا کودک‌سربازها؟ کودکان داعشی، حقوق بین‌الملل و قربانی شدن*

دوره 19، شماره 44، دی 1399، صفحه 345-368

سیّد صادق موسوی نژاد؛ کنارد نیاموتاتا


رویة دیوان اروپایی حقوق بشر درزمینة الغای نابردباری مذهبی

دوره 19، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 129-158

سیاوش صادق پور؛ احسان جاوید


بررسی تقدّم مقررات حقوق محیط‌زیست بر حکم تحلیل انفال

دوره 19، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 377-400

محمد مسعودی‫ نیا


برابری و عدم تبعیض در نظام حقوق بشر

دوره 17، شماره 35، آبان 1397، صفحه 145-169

علی سالاری


ترور هدفمند: نقض اصل عدم تقابل در تعهدات بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

دوره 17، شماره 35، آبان 1397، صفحه 199-242

هاله حسینی اکبرنژاد؛ حوریه حسینی اکبرنژاد


جبران خسارت از متهمان بازداشت‌شده بی‌گناه

دوره 17، شماره 33، اردیبهشت 1397، صفحه 55-72

رجب گلدوست جویباری؛ مهران ابراهیمی‌منش


حقوق بشر مهاجران غیرقانونی: چالش‌های موجود

دوره 17، شماره 33، اردیبهشت 1397، صفحه 165-177

مریم مهدوی


حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر

دوره 16، شماره 31، خرداد 1396، صفحه 79-105

سیّدیاسر ضیایی


بومی ها و جوامع محلی در حقوق بین الملل حفاظت از جانوران وحشی

دوره 14، شماره 28، آذر 1394، صفحه 17-64

ژانت الیزابت بلیک؛ فاطمه رضائی پور


معیارهای تحدید حقوق و آزادی های بشر

دوره 14، شماره 28، آذر 1394، صفحه 171-198

یلدا خسروی


حقوق بین الملل و امنیت انسانی در هزارۀ سوم

دوره 13، شماره 26، مهر 1393، صفحه 129-158

آرمین طلعت