کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
نیازهای زیستی انسانی به مثابه بنیان حقوق بشر و بازتاب آن دراسناد بین الملل حقوق بشر و قانون اساسی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1401

10.48300/jlr.2022.347398.2088

احمد مومنی راد؛ ساناز بهبودی کلهری؛ سیدحسین ملکوتی هشتجین


حق بر پوشاک در حقوق بین الملل. حق فراموش شده؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.48300/jlr.2023.384510.2281

امیر فیض بخش؛ استفن جیمز


نقش کشورهای اطراف تحریم در اثر بخشی تحریم‌های یکجانبه (با تکیه بر تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.48300/jlr.2023.381563.2263

عهدیه زنگی اهرمی؛ احد باقرزاده؛ حمید عزیزی مرادپور


نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

10.48300/jlr.2023.375326.2224

باقر بیدقی؛ پیمان بلوری؛ مالک ذوالقدر


تأثیر تحریم‌ها بر داوری‌‌‌ تجاری بین‌المللی

دوره 21، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 33-64

10.48300/jlr.2021.299204.1736

عرفان میرزازاده؛ سیّدقاسم زمانی؛ محسن محبی؛ فتح الله رحیمی


مسئولیت اجتماعی شرکت‌های فراملی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

دوره 20، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 255-282

10.48300/jlr.2021.132621

سید یاسر ًضیایی؛ محسن لطفی گماسایی


پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزه‮های جرم‌شناختی

دوره 20، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 23-54

10.48300/jlr.2021.129337

ابراهیم قدسی؛ بهروز قلیزاده؛ عاطفه شیخ اسلامی


تروریست‌های جوان یا کودک‌سربازها؟ کودکان داعشی، حقوق بین‌الملل و قربانی شدن*

دوره 19، شماره 44، دی 1399، صفحه 345-368

سیّد صادق موسوی نژاد؛ کنارد نیاموتاتا


رویة دیوان اروپایی حقوق بشر درزمینة الغای نابردباری مذهبی

دوره 19، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 129-158

سیاوش صادق پور؛ احسان جاوید


بررسی تقدّم مقررات حقوق محیط‌زیست بر حکم تحلیل انفال

دوره 19، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 377-400

محمد مسعودی‫ نیا


برابری و عدم تبعیض در نظام حقوق بشر

دوره 17، شماره 35، آبان 1397، صفحه 145-169

علی سالاری


ترور هدفمند: نقض اصل عدم تقابل در تعهدات بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

دوره 17، شماره 35، آبان 1397، صفحه 199-242

هاله حسینی اکبرنژاد؛ حوریه حسینی اکبرنژاد


جبران خسارت از متهمان بازداشت‌شده بی‌گناه

دوره 17، شماره 33، اردیبهشت 1397، صفحه 55-72

رجب گلدوست جویباری؛ مهران ابراهیمی‌منش


حقوق بشر مهاجران غیرقانونی: چالش‌های موجود

دوره 17، شماره 33، اردیبهشت 1397، صفحه 165-177

مریم مهدوی


حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر

دوره 16، شماره 31، خرداد 1396، صفحه 79-105

سیّدیاسر ضیایی


بومی ها و جوامع محلی در حقوق بین الملل حفاظت از جانوران وحشی

دوره 14، شماره 28، آذر 1394، صفحه 17-64

ژانت الیزابت بلیک؛ فاطمه رضائی پور


معیارهای تحدید حقوق و آزادی های بشر

دوره 14، شماره 28، آذر 1394، صفحه 171-198

یلدا خسروی