کلیدواژه‌ها = پیشگیری
بهره گیری از ظرفیت سیاست جنایی مشارکتی در مقابله با انتقال ویروس کووید ۱۹؛ نگرشی نوین، موثر و فراگیر در کنترل و پیشگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.48300/jlr.2022.334778.2007

مهدی مظفری اناری؛ پوپک دبستانی کرمانی؛ صابر اسلام


تحلیل جرم‌شناختی جرایم انتخاباتی در نظام حقوقی ایران

دوره 22، شماره 53، خرداد 1402، صفحه 383-416

10.48300/jlr.2021.299899.1740

مهدی مظفری اناری؛ محمد امینی زاده


گفتمان سیاست جنایی در قانون کنت

دوره 20، شماره 48، اسفند 1400، صفحه 215-228

10.48300/jlr.2022.147284

جمال بیگی؛ شیرین رحیمی


پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزه‮های جرم‌شناختی

دوره 20، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 23-54

10.48300/jlr.2021.129337

ابراهیم قدسی؛ بهروز قلیزاده؛ عاطفه شیخ اسلامی


پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن بلاجهت مقامات دولتی

دوره 20، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 183-208

10.48300/jlr.2021.129116

راضیه سبزه علی؛ سمیه صرامی؛ محمود اشرافی