کلیدواژه‌ها = معاهده منشور انرژی
نظام حقوقی بین المللی حاکم بر لوله های فرامرزی نفت و گاز و ضرورت تکامل آن

دوره 19، شماره 41، خرداد 1399، صفحه 7-32

حسین شریفی طرازکوهی؛ حجت سلیمی ترکمانی


بررسی مقررات مالیاتی در معاهده منشور انرژی و آثار حقوقی الحاق ایران به آن

دوره 5، شماره 10، مهر 1385، صفحه 275-296

بهنام غفاری فارسانی؛ محسن صادقی