کلیدواژه‌ها = حسن نیت
اثربخشی حسن نیت بر تحدید تعهدات با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قانون جدید فرانسه

دوره 22، شماره 53، خرداد 1402، صفحه 87-114

10.48300/jlr.2022.320846.1895

حمید خان محمدی؛ عباس کریمی؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ محمد بهمنی


حسن نیت در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 21، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 225-250

10.48300/jlr.2021.256450.1540

عبدالمجید مهدی زاده؛ محمدهادی سلیمانیان