کلیدواژه‌ها = حقوق انگلیس
ماهیت جرم محال در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس

دوره 18، شماره 39، آبان 1398، صفحه 197-216

10.48300/jlr.2019.96277

ابوالحسن شاکری؛ محمود درویش‌ترابی


مفهوم طلاق و موجبات آن در حقوق ایران و انگلیس

دوره 10، شماره 19، فروردین 1390، صفحه 43-57

حسین سیمایی صرّاف؛ مریم فخاریان