کلیدواژه‌ها = مسؤولیت مدنی
جایگاه سوگند قاطع در احراز رابطه ی سببیت در سبب مجمل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.335215.2012

واحد خزائی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ فیض الله جعفری


چالش‌های اجرای نظام جدید مسؤولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت در اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1402

10.48300/jlr.2023.170537

حسین صادقی؛ مهدی رشوند بوکانی؛ مهدی ناصر


مبنا و حدود مسؤولیت مدنی پیمانکار

دوره 16، شماره 32، آذر 1396، صفحه 59-97

شهرام کریمی تازه کند؛ محمود عرفانی؛ جواد واحدی‌زاده


انحصار در قاموس قوانین و بررسی ضمانت اجراهای آن در حقوق ایران

دوره 13، شماره 26، مهر 1393، صفحه 71-104

حیدر پیری؛ مهدی منتظر؛ اعظم مؤمنی شیویاری


رجوع سازمان تأمین اجتماعی به کارفرمای مقصر در ورود خسارت به کارگر بیمه شده

دوره 13، شماره 25، فروردین 1393، صفحه 128-160

محمود صابر؛ نسرین طباطبایی حصاری


حوادث اتمی و اصول مسؤولیت مدنی

دوره 7، شماره 13، فروردین 1387، صفحه 121-155

فیض‌الله جعفری


نگاهی به راهکارهای قانونی حمایت از عابر پیاده

دوره 6، شماره 12، مهر 1386، صفحه 221-235

غلامرضا معینی