کلیدواژه‌ها = مسؤولیت مدنی
جایگاه سوگند قاطع در احراز رابطه ی سببیت در سبب مجمل

دوره 22، شماره 54، شهریور 1402، صفحه 375-400

10.48300/jlr.2022.335215.2012

واحد خزائی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ فیض الله جعفری


مبنا و حدود مسؤولیت مدنی پیمانکار

دوره 16، شماره 32، آذر 1396، صفحه 59-97

شهرام کریمی تازه کند؛ محمود عرفانی؛ جواد واحدی‌زاده


انحصار در قاموس قوانین و بررسی ضمانت اجراهای آن در حقوق ایران

دوره 13، شماره 26، مهر 1393، صفحه 71-104

حیدر پیری؛ مهدی منتظر؛ اعظم مؤمنی شیویاری


رجوع سازمان تأمین اجتماعی به کارفرمای مقصر در ورود خسارت به کارگر بیمه شده

دوره 13، شماره 25، فروردین 1393، صفحه 128-160

محمود صابر؛ نسرین طباطبایی حصاری


حوادث اتمی و اصول مسؤولیت مدنی

دوره 7، شماره 13، فروردین 1387، صفحه 121-155

فیض‌الله جعفری


نگاهی به راهکارهای قانونی حمایت از عابر پیاده

دوره 6، شماره 12، مهر 1386، صفحه 221-235

غلامرضا معینی