کلیدواژه‌ها = دیوان اروپایی حقوق بشر
دو سیستم قضایی در یک منطقه : رابطه ی میان دیوان دادگستری اتحادیه ی اروپا و دیوان اروپایی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

10.48300/jlr.2022.360294.2162

صدف صفوی پور؛ سیّدقاسم زمانی


رویة دیوان اروپایی حقوق بشر درزمینة الغای نابردباری مذهبی

دوره 19، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 129-158

10.48300/jlr.2020.111303

سیاوش صادق پور؛ احسان جاوید