کلیدواژه‌ها = دادرسی منصفانه
نقدی بر رویکرد قانونگذار نسبت به وضع تعرفه خدمات دادگستری با نظر به اصول دادرسی منصفانه و حقوق انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.48300/jlr.2022.334922.2019

پژمان محمدی؛ خلیل احمدی؛ میلاد کیانپوریان نژاد


تبیین و نقد ادلۀ مخالفین برگزاری علنی محاکمات کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

10.48300/jlr.2023.421818.2475

مرتضی راسته


دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات پلیسی

دوره 8، شماره 16، مهر 1388، صفحه 13-28

محمد فرجیها؛ محمد باقر مقدسی