کلیدواژه‌ها = دیوان بین‌المللی کیفری
آخرین تحولات جنایت تجاوز در حقوق بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1402

10.48300/jlr.2023.395871.2340

محمدرضا رشنوادی؛ محسن قدیر


منافع عدالت و منافع صلح در وضعیت افغانستان

دوره 22، شماره 53، خرداد 1402، صفحه 253-278

10.48300/jlr.2022.329590.1964

بهمن بهری خیاوی؛ هیبت الله نژندی منش؛ پیمان بلوری