کلیدواژه‌ها = تحقیقات مقدماتی
ضمانت اجرای رعایت حقوق دفاعی در مرحله تحقیقات مقدماتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402

10.48300/jlr.2024.433354.2539

امین جلیلی؛ مهدی قربانی ورزردی؛ سجاد عظیمی نژادیان