کلیدواژه‌ها = دیوان بین‌المللی دادگستری
حسن نیت در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 21، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 225-250

10.48300/jlr.2021.256450.1540

عبدالمجید مهدی زاده؛ محمدهادی سلیمانیان


نقش محاکم ایران در اجرای حقوق بین‌الملل

دوره 21، شماره 51، آذر 1401، صفحه 7-38

10.48300/jlr.2021.310221.1808

عبدالله عابدینی؛ سحر حسنی


تحلیل حقوقی تفسیر پویا از منظر رویه دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 21، شماره 51، آذر 1401، صفحه 73-114

10.48300/jlr.2021.298951.1734

سید امرالدین حجازی؛ محمد علی صلح چی


توسعه نسل های حقوق بشر در تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری

دوره 17، شماره 35، آبان 1397، صفحه 7-32

10.48300/jlr.2018.79336

حسین یزدانی؛ حسین آل کجباف؛ سید قاسم زمانی؛ حسن سواری


حرکت به سوی قاعده‌سازی و انگاره‌های معاصر: رویه قضایی در آئینه دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 11، شماره 21، فروردین 1391، صفحه 133-176

امیرارسلان رسول‌پور؛ عبدالله عابدینی


ملاحظاتی پیرامون «نظریه مشورتی کوزوو (2010)»

دوره 9، شماره 17، فروردین 1389، صفحه 499-526

عبدالله عابدینی


امکان توسل به دفاع مشروع برای مبارزه با تروریسم

دوره 6، شماره 11، فروردین 1386، صفحه 85-128

عباسعلی کدخدایی؛ شهرام زرنشان