کلیدواژه‌ها = دیوان بین‌المللی دادگستری
تحلیل حقوقی تفسیر پویا از منظر رویه دیوان بین‌المللی دادگستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.48300/jlr.2021.298951.1734

سید امرالدین حجازی؛ محمد علی صلح چی


تحولات دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری: از احتیاط تا حمایت، پرونده گامبیا علیه میانمار سال 2020

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.48300/jlr.2021.306328.1855

فرهاد کریمی؛ صابر نیاورانی


توسعه نسل های حقوق بشر در تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری

دوره 17، شماره 35، آبان 1397، صفحه 7-32

حسین یزدانی؛ حسین آل کجباف؛ سید قاسم زمانی؛ حسن سواری


حرکت به سوی قاعده‌سازی و انگاره‌های معاصر: رویه قضایی در آئینه دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 11، شماره 21، فروردین 1391، صفحه 133-176

امیرارسلان رسول‌پور؛ عبدالله عابدینی


ملاحظاتی پیرامون «نظریه مشورتی کوزوو (2010)»

دوره 9، شماره 17، فروردین 1389، صفحه 499-526

عبدالله عابدینی


امکان توسل به دفاع مشروع برای مبارزه با تروریسم

دوره 6، شماره 11، فروردین 1386، صفحه 85-128

عباسعلی کدخدایی؛ شهرام زرنشان