کلیدواژه‌ها = حقوق بین‌الملل محیط زیست
بررسی رویکرد قواعد عرفی حقوق بین‌الملل محیط زیست در تغییرات اقلیمی

دوره 22، شماره 54، شهریور 1402، صفحه 201-232

10.48300/jlr.2022.334149.1997

مسعود راعی دهقی؛ فرهاد همتی گل سفیدی؛ علیرضا آرش پور


حفاظت از تالاب‌ها در حقوق بین‌الملل، در پرتو کنوانسیون رامسر

دوره 16، شماره 31، خرداد 1396، صفحه 231-250

مهرداد محمدی؛ وحیده نجفی


آلودگی هوای تهران و حق شهروندان بر محیط زیست سالم

دوره 9، شماره 18، مهر 1389، صفحه 175-202

سیّد عباس پورهاشمی؛ لعبت تقوی؛ یلدا خلعتبری؛ سحر زارعی