کلیدواژه‌ها = حقوق فرانسه
مبارزه کیفری با تقلب مالیاتی در حقوق فرانسه

دوره 5، شماره 10، مهر 1385، صفحه 297-309

ژان پرادِل؛ میشل دانتی-ژوان؛ علی خالقی