کلیدواژه‌ها = اطلاعات نهانی
بررسی تطبیقی وظیفه وفاداری مدیران شرکت و تاثیر آن بر مدیریت تعارض منافع و حفظ اطلاعات در حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1401

10.48300/jlr.2022.352833.2127

محمد رضا پاسبان؛ صلاح محمودی


تحلیل جرم معامله متکی بر اطلاعات نهانی

دوره 9، شماره 17، فروردین 1389، صفحه 233-256

غلامعلی میرزایی‌منفرد