کلیدواژه‌ها = اوراق بهادار
مسؤولیت کارگزاران در معاملات فضولی اوراق بهادار با تکیه بر رویه هیأت داوری

دوره 9، شماره 17، فروردین 1389، صفحه 341-366

محدثه فریدون؛ کوروش کاویانی


ماهیت حقوقی و صلاحیتهای هیأت داوری بازار اوراق بهادار

دوره 9، شماره 17، فروردین 1389، صفحه 409-436

ابراهیم عبدی‌پورفرد؛ محمدباقر پارساپور؛ علیرضا رجب‌زاده