کلیدواژه‌ها = شروع به جرم
چالش‌های سیاست جنایی تقنینی ایران در شروع به جرم

دوره 22، شماره 54، شهریور 1402، صفحه 345-373

10.48300/jlr.2022.292337.1743

پویا شیرانی؛ سینا قلفی


ماهیت جرم محال در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس

دوره 18، شماره 39، آبان 1398، صفحه 197-216

10.48300/jlr.2019.96277

ابوالحسن شاکری؛ محمود درویش‌ترابی


بررسی بزه‌های ناتمام در حقوق کیفری ایران

دوره 15، شماره 30، مهر 1395، صفحه 253-277

علیرضا رحمانی نعیم‌آبادی