کلیدواژه‌ها = تفکیک قوا
نظریه احراز حق؛ دریچه ای بر توجیه پذیری نظارت قضات بر قوانین عادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

10.48300/jlr.2023.404238.2374

امیرحسین علی زاده؛ قاسم علی زاده


تحدید حق دادخواهی دانشگاهیان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی!؟

دوره 8، شماره 15، فروردین 1388، صفحه 419-433

کیوان صداقتی؛ زهره امیرآفتابی