دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. نقش ورزش در تحقق صلح و کاهش اختلافات بین المللی با تکیه بر اعلامیه هزاره ملل متحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1400

10.48300/jlr.2021.140175

حبیب کاشانی


2. واکاوی تاثیر فضای مجازی برتضییع حق تربیت کودک باتاکید برآموزه های دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.48300/jlr.2021.279730.1619

محمدعلی بادامی؛ محمد مهدی مقدادی


3. وضعیت ممنوعیت خود اتهامی در دو نظام بزرگ حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.48300/jlr.2021.187310.1284

محسن حمیدی پور


4. نقدی بر روش شناسی حقوق ضدتبعیض از منظر درهم‌تنیدگی (اینترسکشنالیتی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.48300/jlr.2021.300829.1748

شیوا بازرگان؛ محمدحسین زارعی


5. تحلیل حقوقی تفسیر پویا از منظر رویه دیوان بین‌المللی دادگستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.48300/jlr.2021.298951.1734

سید امرالدین حجازی؛ محمد علی صلح چی


6. جایگاه شرط "تغییر در کار" در نظم حقوقی قراردادهای پیمانکاری با تاکید بر قراردادهای نمونه ایران، فیدیک و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.48300/jlr.2021.314490.1847

عباس قاسمی حامد؛ علی حیدری


7. تحلیل اساسی ترین ضوابط حقوقی حاکم بر تشخیص مالیات در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.48300/jlr.2021.291938.1686

حسین عبداللهی


8. تحولات دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری: از احتیاط تا حمایت، پرونده گامبیا علیه میانمار سال 2020

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.48300/jlr.2021.306328.1855

فرهاد کریمی؛ صابر نیاورانی


9. مفهوم سازی تحدید حدود مناطق دریایی از منظر حقوقی و فنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

10.48300/jlr.2021.194439.1320

سمیه رسول پور نالکیاشری؛ افشین جعفری


10. تفسیر واقع‌گرایانه در قلمرو دادرسی کیفری (با تاکید بر ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

10.48300/jlr.2021.291727.1683

ایمان یوسفی؛ سعید یوسفی


11. تحلیل مصلحت در ماده 414 قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب1392) با رویکرد حداقلی به نظام دادرسی کیفری رسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

10.48300/jlr.2022.295737.1706

اعظم مهدوی پور؛ زهرا عبدالحسین قمی


12. بررسی دکترین خروج از صلاحیت در چارچوب حقوقی سازمان ملل متحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1400

10.48300/jlr.2022.298547.1727

کیانا دریابیگی؛ سیما مرادی نسب


14. نقش و وظایف طرف عامل در قراردادهای مشارکت با تاکید بر صنعت نفت و نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.48300/jlr.2022.296896.1713

عاطفه قاسمی؛ علیرضا حسنی


15. بررسی تاثیر تحریم ها بر داوری تجاری بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

10.48300/jlr.2021.299204.1736

عرفان میرزازاده؛ سیّدقاسم زمانی


16. نقش نهاد داوری بین المللی در حفظ صلح و امنیت جهانی با تأکید بر بازیگران غیردولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

10.48300/jlr.2021.300643.1745

عرفان میرزازاده؛ سیّدقاسم زمانی؛ محسن محبی


17. تعطیلی پلتفرم های مجازی؛ ضرورت تحلیل نظام حاکم بر داده های شخصی از منظر حقوق اموال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

10.48300/jlr.2022.322263.1902

سید امین پیشنماز؛ امیر عباس رکنی


18. جرایم محیط زیستی در سنجه عدالت ترمیمی: از سیاست‌ها تا برنامه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

10.48300/jlr.2022.318541.1880

عرفان باباخانی


19. روش های تعیین مصادیق نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

10.48300/jlr.2022.326024.1937

محمد عالم زاده


20. تاثیر ویژگی‌های شخصیتی (سیستم‌های مغزی/ رفتاری) بر ارتکاب جرم سرقت (مورد مطالعه؛ استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.48300/jlr.2021.305514.1778

قاسم مرادی؛ هوشنگ شامبیاتی؛ جعفر کوشا؛ علی صفاری


21. عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی (مطالعه موردی: شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

10.48300/jlr.2022.145214

رضا احدی؛ شهرام محمدی؛ حسن طغرانگار


22. امکان سنجی ارتکاب جنایات جنگی و علیه بشریت توسط نیروهای حافظ صلح در چارچوب اساسنامه رم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

10.48300/jlr.2022.145225

رضا احدی؛ مهدی حاتمی


23. اصول حقوق بشردوستانه بین المللی در مواجهه با تسلیحات نوین نظامی:چالش ها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

10.48300/jlr.2022.326618.1939

حسین شریفی طرازکوهی؛ سیّدقاسم زمانی؛ مسلم یعقوبی


24. قانون حاکم براختلافات‌ نرم‌افزاری با رویکردی به اسناد وایپو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

10.48300/jlr.2022.300747.1746

موسی عاکفی قاضیانی؛ وحید عاکفی قاضیانی


25. رژیم حقوقی حاکم بر ثبت تاسیس و تغییرات شرکتهای بیمه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

10.48300/jlr.2022.291155.1678

جمیل میلانی


26. تأثیر حقوق بشر بر تحوّل ماهیت، ساختار و هنجارهای حقوق بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

10.48300/jlr.2022.304938.1775

هاجر راعی دهقی؛ امیر مقامی


27. خرید و فروش نرم افزار در رویه قضایی انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.48300/jlr.2021.284569.1646

وحید عاکفی قاضیانی


28. منافع عدالت و منافع صلح در وضعیت افغانستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.48300/jlr.2022.329590.1964

بهمن بهری خیاوی؛ هیبت الله نژندی منش؛ پیمان بلوری


29. اثر بخشی حسن نیت بر تحدید تعهدات در حقوق ایران با رویکرد جدید حقوق فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.48300/jlr.2022.320846.1895

حمید خان محمدی؛ عباس کریمی؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ محمد بهمنی


30. تحلیل تاریخی- جامعه‌شناختی کاربست «قرائت مشهور» از نظریة کیفری شریعت در باب مجازات‌های بدنی در پسا انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.48300/jlr.2022.327234.1945

محمدحسن مالدار؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سیدمحمدجواد ساداتی


31. مصونیت دولت ها و اموال آنها در پرتو حقوق داخلی کشورها(مطالعه موردی ژاپن و ایتالیا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

10.48300/jlr.2022.302728.1754

مهشید کرباسی؛ علیرضا ظاهری


32. جایگاه حقوق نرم در رژیم حقوقی تغییرات آب‌ و هوائی از منظر پوزیتیویسم حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1400

10.48300/jlr.2022.324897.1923

منصور آیرم؛ حجت سلیمی ترکمانی؛ محمد موسی زاده


33. نوآوری‌ها و چالش‌های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در پیشگیری از کودک‌آزاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.48300/jlr.2022.313210.1834

مهدی صبوری پور؛ فائزه حق بین


34. حق دسترسی به واکسن به مثابه حق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.48300/jlr.2022.316278.1864

مریم غلامی؛ مهدی فیروزآبادیان


35. تحلیل جرم شناختی جرایم انتخاباتی در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.48300/jlr.2021.299899.1740

مهدی مظفری اناری؛ محمد امینی زاده


36. مفهوم و مبانی جرم شناختی معامله اتهامی در نظام عدالت کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

10.48300/jlr.2021.284060.1638

مهدی مظفری اناری؛ محمد امینی زاده


37. حسن نیت در آرای دیوان بین المللی دادگستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.48300/jlr.2021.256450.1540

عبدالمجید مهدی زاده؛ محمدهادی سلیمانیان؛ شهرام زرنشان


38. شرط غیر منصفانه و ارائه مدلی فن آورانه جهت پیشگیری از درج آن در قراردادهای تجاری (با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه، انگلستان و ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.48300/jlr.2022.148302

حسین صادقی؛ علی اکبر فرحزادی؛ مهدی ناصر


39. جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.48300/jlr.2022.148306

امیر زارع؛ سید امین پیشنماز


40. عدول از قاعده صلاحیت محلی و غیر قابل ابطال بودن حکم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.48300/jlr.2022.148307

احسان بهرامی


41. تحلیل کیفرشناختی جرایم مالیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.48300/jlr.2022.148309

فرشته عبدالرحیمی؛ سید مهدی احمدی موسوی


42. ارزیابی وضعیت ایران در ارتباط با مقررات بین المللی مرتبط با پولشویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.48300/jlr.2022.148310

روح اله خیرانی؛ شهرام زرنشان؛ محمدهادی سلیمانیان


43. نقش مبانی زبان محور در تفسیر پویای اسناد حقوقی بین المللی (با تاکید بر عبارت Task Force)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.48300/jlr.2022.148311

سید محمد حسین میرزاده؛ علی Mirzadeh


44. مشروعیت ایجاد دادگاه توسط نیروهای ائتلاف ضد داعش برای محاکمه اعضای دستگیر شده «داعش» در سوریه با نگاهی به سازوکارهای جایگزین در حقوق کیفری بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.48300/jlr.2022.148314

صقر صبوح؛ سیّدقاسم زمانی؛ سید علی رضوی؛ سید محمد رضوی


45. ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.48300/jlr.2022.148319

میترا دریجانی؛ حمید دلیر؛ سید مهدی احمدی موسوی


46. امکان سنجی قتل از طریق فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.48300/jlr.2021.283231.1631

پیمان نخعی مقدم


47. مفهوم و ماهیت داوری با اختیار صلح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.48300/jlr.2021.270788.1587

المیرا دیدبان؛ سید امیرحسام موسوی


48. شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث در قراردهای تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.48300/jlr.2021.274866.1618

سپیده اکبریان؛ محسن صادقی


49. ارزش شهرت: گفتاری در روش‌های جبران خسارت ناشی از بهره‌برداری تجاری از شهرت دیگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.48300/jlr.2021.285654.1652

عباس میرشکاری؛ علی نظری


50. فساد به مثابه جنایت علیه بشریت و بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.48300/jlr.2021.283871.1642

عیسی کوهستانی فر؛ هیبت الله نژندی منش؛ مسعود راعی


51. «عمومی،خصوصی یا دولتی» بودن اموال غیرمنقول دانشگاه های دولتی در بوتۀ رویۀ قضائی دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.48300/jlr.2021.277397.1622

نسرین طباطبائی حصاری؛ سروش صفی زاده


52. بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع ثبت آثارملّی با تاکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.326242.1935

سروش عریان؛ هدیه سادات میرترابی


53. بررسی مفهوم "توسعه مترقیانه حقوق" در نظام حقوق بین الملل بشر و مقایسه آن با نظام حقوق بین الملل عام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.310271.1810

امیرحسین محبعلی؛ سید قاسم زمانی


54. محتوا و آثار قرارداد حاوی تعهد منصفانه، متعارف و غیرتبعیض‌آمیز(فرند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.321332.1900

محسن صادقی؛ فرناز حسین‌پورصمدی


55. تحلیل انتقادی ضوابط احاله دادرسی در نظام کیفری ایران؛ از بیان چالش‌ها تا خوانشی جدید جهت حل مسأله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.328638.1955

سید رضا فقیهی؛ اسماعیل هادی تبار


56. همکاری دولتها در تبادل اطلاعات مالیاتی و بانکی در موافقت نامه های بین المللی مالیاتی با تاکید بر وضعیت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.316388.1865

مجید پورناجی؛ داریوش اشرافی؛ منصور پور نوری


57. مطالعه تطبیقی پلیس ویژه کودک ونوجوان در حقوق کیفری ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.315959.1861

محمود ولی زاده؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی


58. حکمرانی مطلوب و تأمین بستر‌های داخلی مورد نیاز در تحقق حق بر توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.325925.1934

کیوان اقبالی؛ مهناز رشیدی


59. حقوق کودکان در عملیات انتحاری : مطالعه موردی داعش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.317256.1872

پدرام گلچین؛ آرامش شهبازی


60. کیفیت اعطاء واجرای نیابت در مراجع قضایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.289486.1672

رضا جرجندی مقدم


61. جایگاه سوگند قاطع در احراز رابطه ی سببیت در سبب مجمل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.335215.2012

واحد خزائی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ فیض الله جعفری


62. اثربخشی مالکیت معنوی بذر بر حقوق کشاورزان کوچک‌مقیاس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.303950.1766

هانیه مغانی؛ علیرضا ظاهری


63. امکان سنجی جرم انگاری عمل فروشنده، در به رهن گذاشتن سند رسمی ملک فروخته شده با سند عادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.329903.1967

سمیه نوری؛ محمدرضا کیخا؛ رامین فغانی