دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نقش ورزش در تحقق صلح و کاهش اختلافات بین المللی با تکیه بر اعلامیه هزاره ملل متحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1400

10.48300/jlr.2021.140175

حبیب کاشانی


وضعیت ممنوعیت خود اتهامی در دو نظام بزرگ حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.48300/jlr.2021.187310.1284

محسن حمیدی پور


جایگاه شرط "تغییر در کار" در نظم حقوقی قراردادهای پیمانکاری با تاکید بر قراردادهای نمونه ایران، فیدیک و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.48300/jlr.2021.314490.1847

عباس قاسمی حامد؛ علی حیدری


تحولات دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری: از احتیاط تا حمایت، پرونده گامبیا علیه میانمار سال 2020

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.48300/jlr.2021.306328.1855

فرهاد کریمی؛ صابر نیاورانی


مفهوم سازی تحدید حدود مناطق دریایی از منظر حقوقی و فنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

10.48300/jlr.2021.194439.1320

سمیه رسول پور نالکیاشری؛ افشین جعفری


تفسیر واقع‌گرایانه در قلمرو دادرسی کیفری (با تاکید بر ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

10.48300/jlr.2021.291727.1683

ایمان یوسفی؛ سعید یوسفی


تحلیل مصلحت در ماده 414 قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب1392) با رویکرد حداقلی به نظام دادرسی کیفری رسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

10.48300/jlr.2022.295737.1706

اعظم مهدوی پور؛ زهرا عبدالحسین قمی


بررسی دکترین خروج از صلاحیت در چارچوب حقوقی سازمان ملل متحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1400

10.48300/jlr.2022.298547.1727

کیانا دریابیگی؛ سیما مرادی نسب


نقش و وظایف طرف عامل در قراردادهای مشارکت با تاکید بر صنعت نفت و نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.48300/jlr.2022.296896.1713

عاطفه قاسمی؛ علیرضا حسنی


بررسی تاثیر تحریم ها بر داوری تجاری بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

10.48300/jlr.2021.299204.1736

عرفان میرزازاده؛ سیّدقاسم زمانی؛ محسن محبی؛ فتح الله رحیمی


نقش نهاد داوری بین المللی در حفظ صلح و امنیت جهانی با تأکید بر بازیگران غیردولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

10.48300/jlr.2021.300643.1745

عرفان میرزازاده؛ سیّدقاسم زمانی؛ محسن محبی؛ فتح الله رحیمی


تعطیلی پلتفرم های مجازی؛ ضرورت تحلیل نظام حاکم بر داده های شخصی از منظر حقوق اموال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

10.48300/jlr.2022.322263.1902

سید امین پیشنماز؛ امیر عباس رکنی


جرایم محیط زیستی در سنجه عدالت ترمیمی: از سیاست‌ها تا برنامه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

10.48300/jlr.2022.318541.1880

عرفان باباخانی


روش های تعیین مصادیق نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

10.48300/jlr.2022.326024.1937

محمد عالم زاده


تاثیر ویژگی‌های شخصیتی (سیستم‌های مغزی/ رفتاری) بر ارتکاب جرم سرقت (مورد مطالعه؛ استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.48300/jlr.2021.305514.1778

قاسم مرادی؛ هوشنگ شامبیاتی؛ جعفر کوشا؛ علی صفاری


امکان سنجی ارتکاب جنایات جنگی و علیه بشریت توسط نیروهای حافظ صلح در چارچوب اساسنامه رم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

10.48300/jlr.2022.145225

رضا احدی؛ مهدی حاتمی


اصول حقوق بشردوستانه بین المللی در مواجهه با تسلیحات نوین نظامی:چالش ها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

10.48300/jlr.2022.326618.1939

مسلم یعقوبی؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ سیّدقاسم زمانی


قانون حاکم براختلافات‌ نرم‌افزاری با رویکردی به اسناد وایپو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

10.48300/jlr.2022.300747.1746

موسی عاکفی قاضیانی؛ وحید عاکفی قاضیانی


تأثیر حقوق بشر بر تحوّل ماهیت، ساختار و هنجارهای حقوق بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

10.48300/jlr.2022.304938.1775

هاجر راعی دهقی؛ امیر مقامی


منافع عدالت و منافع صلح در وضعیت افغانستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.48300/jlr.2022.329590.1964

بهمن بهری خیاوی؛ هیبت الله نژندی منش؛ پیمان بلوری


اثر بخشی حسن نیت بر تحدید تعهدات در حقوق ایران با رویکرد جدید حقوق فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.48300/jlr.2022.320846.1895

حمید خان محمدی؛ عباس کریمی؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ محمد بهمنی


جایگاه حقوق نرم در رژیم حقوقی تغییرات آب‌ و هوائی از منظر پوزیتیویسم حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1400

10.48300/jlr.2022.324897.1923

منصور آیرم؛ حجت سلیمی ترکمانی؛ محمد موسی زاده


نوآوری‌ها و چالش‌های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در پیشگیری از کودک‌آزاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.48300/jlr.2022.313210.1834

مهدی صبوری پور؛ فائزه حق بین


حق دسترسی به واکسن به مثابه حق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.48300/jlr.2022.316278.1864

مریم غلامی؛ مهدی فیروزآبادیان


تحلیل جرم شناختی جرایم انتخاباتی در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.48300/jlr.2021.299899.1740

مهدی مظفری اناری؛ محمد امینی زاده


حسن نیت در آرای دیوان بین المللی دادگستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.48300/jlr.2021.256450.1540

عبدالمجید مهدی زاده؛ محمدهادی سلیمانیان


امکان سنجی قتل از طریق فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.48300/jlr.2021.283231.1631

پیمان نخعی مقدم


بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع ثبت آثارملّی با تاکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.326242.1935

سروش عریان؛ هدیه سادات میرترابی


بررسی مفهوم "توسعه مترقیانه حقوق" در نظام حقوق بین الملل بشر و مقایسه آن با نظام حقوق بین الملل عام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.310271.1810

امیرحسین محبعلی؛ سید قاسم زمانی


محتوا و آثار قرارداد حاوی تعهد منصفانه، متعارف و غیرتبعیض‌آمیز(فرند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.321332.1900

محسن صادقی؛ فرناز حسین‌پورصمدی


تحلیل انتقادی ضوابط احاله دادرسی در نظام کیفری ایران؛ از بیان چالش‌ها تا خوانشی جدید جهت حل مسأله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.328638.1955

سید رضا فقیهی؛ اسماعیل هادی تبار


همکاری دولتها در تبادل اطلاعات مالیاتی و بانکی در موافقت نامه های بین المللی مالیاتی با تاکید بر وضعیت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.316388.1865

مجید پورناجی؛ داریوش اشرافی؛ منصور پور نوری


مطالعه تطبیقی پلیس ویژه کودک ونوجوان در حقوق کیفری ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.315959.1861

محمود ولی زاده؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی


حکمرانی مطلوب و تأمین بستر‌های داخلی مورد نیاز در تحقق حق بر توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.325925.1934

کیوان اقبالی؛ مهناز رشیدی


حقوق کودکان در عملیات انتحاری : مطالعه موردی داعش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.317256.1872

پدرام گلچین؛ آرامش شهبازی؛ فیروز نجفی


کیفیت اعطاء واجرای نیابت در مراجع قضایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.289486.1672

رضا جرجندی مقدم


جایگاه سوگند قاطع در احراز رابطه ی سببیت در سبب مجمل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.335215.2012

واحد خزائی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ فیض الله جعفری


اثربخشی مالکیت معنوی بذر بر حقوق کشاورزان کوچک‌مقیاس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.303950.1766

هانیه مغانی؛ علیرضا ظاهری


امکان سنجی جرم انگاری عمل فروشنده، در به رهن گذاشتن سند رسمی ملک فروخته شده با سند عادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.329903.1967

سمیه نوری؛ محمدرضا کیخا؛ رامین فغانی


نقش ایموجی ها در ارتکاب جرم و چالش های تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.339275.2036

زینب لکی؛ راضیه صابری؛ عباس مرادی


مسؤولیت بین‌المللی دولت ترکیه ناشی از نقض حقوق کردهای سوریه در دهه دوم قرن 21 میلادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.335445.2016

سید قاسم زمانی؛ شایان سیداحمدی


بررسی تطبیقی مرخصی بارداری و زایمان در حقوق ایران و سوئد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.332703.1989

مهدی هداوند؛ فاطمه نوروزی


تحلیل رویکرد کمال گرایانۀ نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی‌‌ایران به زندگی‌ مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.331117.1975

امید شیرزاد


دولت حقوقی لیبرال؛ مطالعه موردی هایک و نوزیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.329229.1958

محمدرضا ویژه؛ جواد یحیی‌زاده


چالش‌های داوری سرمایه‌گذاری خارجی با تاکید بر نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.323680.1916

مصطفی السان؛ زریر نگین تاجی


حکمرانی خوب به مثابه هدف مشترک حقوق عمومی و توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.339886.2041

مهناز بیات کمیتکی؛ احسان موهبتی


چالش‌های سیاست جنایی تقنینی ایران در شروع به جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.292337.1743

پویا شیرانی؛ سینا قلفی


آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.321420.1896

حسن محسنی؛ علی شمسی


صلاحیت جهانی نهادی پوپولیستی یا لازمه زیست بین المللی؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.342229.2053

سیدحسین میرجعفری؛ شهرام زرنشان؛ سمانه رحمتی فر


ژنوسید: از مصداقی از جنایات علیه بشریت تا جرم الجرائم در حقوق بین الملل کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.322758.1905

شادی تازش؛ سیّدقاسم زمانی


ضرورت تطور مفهوم «ژنوسید» در پرتو تحول ارزش های جامعه بین المللی: ظرفیت نظم حقوقی کنونی در حمایت از حق وجود گروه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.324867.1922

شادی تازش؛ سیّدقاسم زمانی


"حقوق و توسعه" در کشاکش رویکردهای نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.338219.2026

محمد جلالی؛ احسان موهبتی


بررسی رویکرد قواعد عرفی حقوق بین الملل محیط زیست در تغییرات اقلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

10.48300/jlr.2022.334149.1997

فرهاد همتی؛ مسعود راعی؛ علیرضا آرش پور


بهره گیری از ظرفیت سیاست جنایی مشارکتی در مقابله با انتقال ویروس کووید ۱۹؛ نگرشی نوین، موثر و فراگیر در کنترل و پیشگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.48300/jlr.2022.334778.2007

مهدی مظفری اناری؛ پوپک دبستانی کرمانی؛ صابر اسلام


میان‌کنش دکترین صلاحدید و عرف بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

10.48300/jlr.2022.342152.2052

نیلوفر راغب؛ حسن سواری


بررسی تطبیقی حمایت از حق تصویر کودکان در فضای مجازی 

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

10.48300/jlr.2022.325738.1929

مریم غنی زاده بافقی؛ فاطمه چاجی


بسترهای همگرایی و واگرایی فمینیسم و عدالت ترمیمی در مواجهه با خشونت خانوادگی علیه زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

10.48300/jlr.2022.328269.1950

مژگان نعمتی


.تأملی بر جنبه‌های نظری و عملی همکاری دولت‌های ثالث با دیوان بین‌المللی کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

10.48300/jlr.2022.344284.2065

فروه فرهادی بابادی؛ صادق سلیمی؛ سوده شاملو


شروط ضد رقابتی در قراردادهای حمل و نقل با نگاهی به رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401

10.48300/jlr.2022.334431.1999

حکیمه صفائی محمدآبادی؛ مهدی خاقانی اصفهانی؛ محسن صادقی


قاعده مصونیت دولت ها و تقابل آن با تروریسم با تاکید بر سانحه سقوط هواپیمای اوکراین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1401

10.48300/jlr.2022.340812.2045

مهشید کرباسی؛ علیرضا ظاهری


نظریه سرجنگلبان در خصوص اراضی ملی یا کشاورزی؛ معیارها و مسئولیت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1401

10.48300/jlr.2022.316752.1869

مهرداد پاکزاد؛ الیاس یاری؛ مهدی طالقان غفاری؛ ابوذر طالقان غفاری


تعهد به همکاری بین المللی در زمان وقوع بلایا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1401

10.48300/jlr.2022.345764.2077

مهسا خواجه؛ مسعود راعی؛ علیرضا انصاری مهیاری


نظام حقوقی بازنشستگی استرالیا از منظر حقوق بنیادین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.48300/jlr.2022.324738.1924

فرید نورمحمدان؛ عمران نعیمی؛ محسن قاسمی


ضرورت سیاستگذاری های صحیح و منصفانه در قراردادهای پیمانکاری ساخت و سازهای شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.48300/jlr.2022.334518.2001

مهدی سجادی کیا؛ مصطفی شاهبازی


عدالت توافقی نسبت به جرایم اشخاص حقوقی در مرحلة پیش دادرسی در حقوق ایران و ایالات متحده امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.48300/jlr.2022.345268.2070

فاطمه فاضلی نیک؛ امیرحسن نیازپور


نقدی بر رویکرد قانونگذار نسبت به وضع تعرفه خدمات دادگستری با نظر به اصول دادرسی منصفانه و حقوق انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.48300/jlr.2022.334922.2019

پژمان محمدی؛ خلیل احمدی؛ میلاد کیانپوریان نژاد


شورا در اندیشه مهدی بازرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.48300/jlr.2022.318244.1879

مریم میر محمد صادقی


توصیف حقوقی و قلمرو نهاد کفالت بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.48300/jlr.2022.329414.1962

محسن صادقی؛ سجاد یاوری


مسؤولیت غیرقراردادی نقض حقوق مصرف‌کننده در تجارت الکترونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.48300/jlr.2022.334302.2003

محسن صادقی؛ مائده صفری؛ سارا مولاپناه


ماهیت قرارداد صندوق امانات: با رویکردی به سرقت از شعبه بانک ملّی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.48300/jlr.2022.348225.2096

موسی عاکفی قاضیانی؛ غلام نبی فیضی چکاب؛ وحید عاکفی قاضیانی


مال باختگان صندوق امانات بانک ملّی؛ مدّعی یا منکر؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.48300/jlr.2022.348317.2099

موسی عاکفی قاضیانی؛ حشمت رستمی درونکلا؛ وحید عاکفی قاضیانی


امکان سنجی رسیدگی به اتهام نسل کشی اویغورها در دیوان کیفری بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.48300/jlr.2022.356840.2157

حسین آقایی جنت مکان؛ نورمحمد نوروزی


تاثیـر قاعـده‌ی احسان بر مسئولیت پزشک؛ موردپژوهی تطبیقی: حقوق ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.48300/jlr.2022.353233.2130

فاطمه علی زاده؛ اردوان ارژنگ؛ رسول رفیعی


اثر حقوقی اشتباه در واقعه حقوقی ایفای ناروا در قلمرو حقوق تامین اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.353115.2129

محمدحسین خادمی آراسته؛ بیژن حاجی عزیزی؛ احمد رضوانی مفرد


انتساب نقض حقوق کردها در سوریه به دولت مرکزی از دیدگاه حقوق بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.366325.2189

سید قاسم زمانی؛ شایان سیداحمدی


حقوق اشخاص ناشی از ابطال اسناد واگذاری موقوفات عام در جریان اصلاحات ارضی و چالش های آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.346650.2087

مریم سعیدی؛ احسان لطفی


قانون جدید مبارزه با تروریسم در فیلیپین و تعارض با نظام حقوق بین‌الملل بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.348148.2095

نادر ناصری پیله درق؛ حوریه حسینی اکبرنژاد


مدلینگ زنان در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.339861.2040

محمد قاسم تنگستانی؛ فائزه ورمزیار


افراط گرایی و توسعه نیافتگی ، بهره گیری از توسعه پایدار به عنوان راه کار مقابله با افراط گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.319400.1888

رویا جعفری؛ مهدی ذاکریان امیری


نقش نهاد اختلاف سازمان جهانی تجارت در توسعه حقوق بین الملل تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.351205.2120

سپیده زبردست؛ سیّدقاسم زمانی؛ حسین شریفی طرازکوهی


حاکمیت و شرکت های امتیازی، واقعیت های عینی ،مبانی نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.338985.2057

آرزو رنگچیان؛ عرفان لاجوردی


پایش رویه قضایی در جوهره سیره عقلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.341506.2049

معین غلامعلی پور؛ احمد باقری


تحلیل سیاست تقنینی کیفری ایران، عراق و امارات متحده عربی در حفاظت از خاک (مطالعه تطبیقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.351248.2119

روح الله اکرمی؛ علی نبی


مداخله در کشتیرانی بین المللی با مطالعه موردی توقیف نفتکش ها توسط کشورها در اجرای تحریم های فرامرزی داخلی و بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.359891.2165

ریحانه دروگری؛ حاتم صادقی زیازی؛ سمیه سادات میری لواسانی


بررسی آثار حقوقی بازسازی شرکت‌های تجاری با تاکید بر نظام حقوقی آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.342258.2056

محسن ناظمی زاده؛ محمدرضا پاسبان؛ علی رادان جبلی


دو سیستم قضایی در یک منطقه : رابطه ی میان دیوان دادگستری اتحادیه ی اروپا و دیوان اروپایی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

10.48300/jlr.2022.360294.2162

صدف صفوی پور؛ سیّدقاسم زمانی


بررسی تطبیقی وظیفه وفاداری مدیران شرکت و تاثیر آن بر مدیریت تعارض منافع و حفظ اطلاعات در حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1401

10.48300/jlr.2022.352833.2127

محمد رضا پاسبان؛ صلاح محمودی


بررسی مصادیق و ارکان اعمال رقابت نامشروع و رویه های ضد رقابتی با تاکید بر مسئولیت ‌مدنی ناشی از آن.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.48300/jlr.2022.362047.2175

لیلا قائمی؛ حسین قربانیان؛ علیرضا حسنی


بررسی تطبیقی آزمون قانون اساسی برای اخذ تابعیت در جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده و کانادا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

10.48300/jlr.2022.360367.2176

محمد جلالی؛ جاوید رستمی


تفاوت سنجی مستند و مستدل بودن آرای قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

10.48300/jlr.2022.352773.2128

محمدرضا کیخا؛ شقایق عامریان


درنگی در بنیادهای حق و دعوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

10.48300/jlr.2022.365263.2185

حسن محسنی؛ علی شمسی؛ داود نصیران


دولت بودنِ فلسطین و اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی با تأکید بر رأی شعبه مقدماتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

10.48300/jlr.2022.367714.2197

ساوالان محمدزاده؛ سید طه موسوی میرکلائی؛ کیوان اقبالی


نقد تقصیر مشترک در حقوق قراردادهای ایران و امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

10.48300/jlr.2022.350107.2113

مژده ظفری؛ مرتضی شهبازی‌نیا؛ مهرزاد ابدالی؛ سیدالهام الدین شریفی


اختیارات و تعهدات پلیس در کنترل خشونت‌های ناشی از اجتماعات:مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قواعد حقوق بین الملل بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.48300/jlr.2022.344312.2066

مهرداد گنجعلی دارانی؛ ستار عزیزی؛ شهرام زرنشان


محدودیت های پلتفرم های دیجیتال در قانون بازار دیجیتال اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1401

10.48300/jlr.2022.374563.2216

علی نخجوانی


تفاوت فرآیندی دعوی ورود ثالث اصلی و تبعی در مرحله بدوی و تجدیدنظر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

10.48300/jlr.2023.326337.1936

مجید عزیزیانی


شک در اهلیت طرفین قرارداد هوشمند و امکان اعمال اصل صحت در فرض عدم احراز اهلیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.48300/jlr.2023.377652.2242

محمدحسن تاج لنگرودی؛ فرزین دهدار


بررسی تعهدات وکیل دادگستری با تأکید بر رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.48300/jlr.2023.356041.2149

پیام خنجری کاکاوندی؛ مصطفی السان؛ نجاد علی الماسی؛ عبداله کیایی


تقابل ملاحظات اقتصادی و امنیتی در رژیم حقوقی کنونی دریای خزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.48300/jlr.2023.368314.2198

جمشید ممتاز؛ مسعود علیزاده؛ شهرام زرنشان


نیازهای زیستی انسانی به مثابه بنیان حقوق بشر و بازتاب آن دراسناد بین الملل حقوق بشر و قانون اساسی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1401

10.48300/jlr.2022.347398.2088

احمد مومنی راد؛ ساناز بهبودی کلهری


واکاوی علل و عوامل موثر بر شکاف جنسیتی دستمزد (در پرتو اصل برابری دستمزد در حقوق بین المللی کار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.48300/jlr.2023.370196.2204

فاطمه نوروزی


بررسی تطبیقی آزادی سندیکایی در حقوق ایران و سوئد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.48300/jlr.2022.350076.2112

مهدی هداوند؛ عرفان خلیل وندی


وضعیت حقوقی استیبل کوین در ایران و اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.48300/jlr.2023.381898.2266

علی نخجوانی؛ مجید وزیری


درآمدی بر تبیین و تفسیر قوانین در سنجه منطق‌فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

10.48300/jlr.2023.319926.1889

امیر احمدی