دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نقش ورزش در تحقق صلح و کاهش اختلافات بین المللی با تکیه بر اعلامیه هزاره ملل متحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1400

10.48300/jlr.2021.140175

حبیب کاشانی


وضعیت ممنوعیت خود اتهامی در دو نظام بزرگ حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.48300/jlr.2021.187310.1284

محسن حمیدی پور


نقش نهاد داوری بین المللی در حفظ صلح و امنیت جهانی با تأکید بر بازیگران غیردولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

10.48300/jlr.2021.300643.1745

عرفان میرزازاده؛ سیّدقاسم زمانی؛ محسن محبی؛ فتح الله رحیمی


اصول حقوق بشردوستانه بین المللی در مواجهه با تسلیحات نوین نظامی:چالش ها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

10.48300/jlr.2022.326618.1939

مسلم یعقوبی؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ سیّدقاسم زمانی


قانون حاکم براختلافات‌ نرم‌افزاری با رویکردی به اسناد وایپو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

10.48300/jlr.2022.300747.1746

موسی عاکفی قاضیانی؛ وحید عاکفی قاضیانی


امکان سنجی قتل از طریق فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.48300/jlr.2021.283231.1631

پیمان نخعی مقدم


بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع ثبت آثارملّی با تاکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.326242.1935

سروش عریان؛ هدیه سادات میرترابی


بررسی مفهوم "توسعه مترقیانه حقوق" در نظام حقوق بین الملل بشر و مقایسه آن با نظام حقوق بین الملل عام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.310271.1810

امیرحسین محبعلی؛ سید قاسم زمانی


محتوا و آثار قرارداد حاوی تعهد منصفانه، متعارف و غیرتبعیض‌آمیز(فرند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.321332.1900

محسن صادقی؛ فرناز حسین‌پورصمدی


تحلیل انتقادی ضوابط احاله دادرسی در نظام کیفری ایران؛ از بیان چالش‌ها تا خوانشی جدید جهت حل مسأله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.328638.1955

سید رضا فقیهی؛ اسماعیل هادی تبار


مطالعه تطبیقی پلیس ویژه کودک ونوجوان در حقوق کیفری ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.315959.1861

محمود ولی زاده؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی


حکمرانی مطلوب و تأمین بستر‌های داخلی مورد نیاز در تحقق حق بر توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.325925.1934

کیوان اقبالی؛ مهناز رشیدی


حقوق کودکان در عملیات انتحاری : مطالعه موردی داعش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.317256.1872

پدرام گلچین؛ آرامش شهبازی؛ فیروز نجفی


جایگاه سوگند قاطع در احراز رابطه ی سببیت در سبب مجمل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.335215.2012

واحد خزائی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ فیض الله جعفری


اثربخشی مالکیت معنوی بذر بر حقوق کشاورزان کوچک‌مقیاس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.303950.1766

هانیه مغانی؛ علیرضا ظاهری


امکان سنجی جرم انگاری عمل فروشنده، در به رهن گذاشتن سند رسمی ملک فروخته شده با سند عادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

10.48300/jlr.2022.329903.1967

سمیه نوری؛ محمدرضا کیخا؛ رامین فغانی


نقش ایموجی ها در ارتکاب جرم و چالش های تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.339275.2036

زینب لکی؛ راضیه صابری؛ عباس مرادی


مسؤولیت بین‌المللی دولت ترکیه ناشی از نقض حقوق کردهای سوریه در دهه دوم قرن 21 میلادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.335445.2016

سید قاسم زمانی؛ شایان سیداحمدی


بررسی تطبیقی مرخصی بارداری و زایمان در حقوق ایران و سوئد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.332703.1989

مهدی هداوند؛ فاطمه نوروزی


تحلیل رویکرد کمال گرایانۀ نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی‌‌ایران به زندگی‌ مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.331117.1975

امید شیرزاد


دولت حقوقی لیبرال؛ مطالعه موردی هایک و نوزیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.329229.1958

محمدرضا ویژه؛ جواد یحیی‌زاده


چالش‌های داوری سرمایه‌گذاری خارجی با تاکید بر نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.323680.1916

مصطفی السان؛ زریر نگین تاجی


حکمرانی خوب به مثابه هدف مشترک حقوق عمومی و توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.339886.2041

مهناز بیات کمیتکی؛ احسان موهبتی


چالش‌های سیاست جنایی تقنینی ایران در شروع به جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.292337.1743

پویا شیرانی؛ سینا قلفی


آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.321420.1896

علی شمسی؛ حسن محسنی


صلاحیت جهانی نهادی پوپولیستی یا لازمه زیست بین المللی؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.342229.2053

سیدحسین میرجعفری؛ شهرام زرنشان؛ سمانه رحمتی فر


ژنوسید: از مصداقی از جنایات علیه بشریت تا جرم الجرائم در حقوق بین الملل کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.322758.1905

شادی تازش؛ سیّدقاسم زمانی


ضرورت تطور مفهوم «ژنوسید» در پرتو تحول ارزش های جامعه بین المللی: ظرفیت نظم حقوقی کنونی در حمایت از حق وجود گروه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.324867.1922

شادی تازش؛ سیّدقاسم زمانی


"حقوق و توسعه" در کشاکش رویکردهای نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.48300/jlr.2022.338219.2026

محمد جلالی؛ احسان موهبتی


بررسی رویکرد قواعد عرفی حقوق بین الملل محیط زیست در تغییرات اقلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

10.48300/jlr.2022.334149.1997

فرهاد همتی؛ مسعود راعی؛ علیرضا آرش پور


بهره گیری از ظرفیت سیاست جنایی مشارکتی در مقابله با انتقال ویروس کووید ۱۹؛ نگرشی نوین، موثر و فراگیر در کنترل و پیشگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.48300/jlr.2022.334778.2007

مهدی مظفری اناری؛ پوپک دبستانی کرمانی؛ صابر اسلام


میان‌کنش دکترین صلاحدید و عرف بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

10.48300/jlr.2022.342152.2052

نیلوفر راغب؛ حسن سواری


بررسی تطبیقی حمایت از حق تصویر کودکان در فضای مجازی 

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

10.48300/jlr.2022.325738.1929

مریم غنی زاده بافقی؛ فاطمه چاجی


.تأملی بر جنبه‌های نظری و عملی همکاری دولت‌های ثالث با دیوان بین‌المللی کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

10.48300/jlr.2022.344284.2065

فروه فرهادی بابادی؛ صادق سلیمی؛ سوده شاملو


شروط ضد رقابتی در قراردادهای حمل و نقل با نگاهی به رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401

10.48300/jlr.2022.334431.1999

حکیمه صفائی محمدآبادی؛ مهدی خاقانی اصفهانی؛ محسن صادقی


نظریه سرجنگلبان در خصوص اراضی ملی یا کشاورزی؛ معیارها و مسئولیت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1401

10.48300/jlr.2022.316752.1869

مهرداد پاکزاد؛ الیاس یاری؛ مهدی طالقان غفاری؛ ابوذر طالقان غفاری


تعهد به همکاری بین المللی در زمان وقوع بلایا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1401

10.48300/jlr.2022.345764.2077

مهسا خواجه؛ مسعود راعی؛ علیرضا انصاری مهیاری


نظام حقوقی بازنشستگی استرالیا از منظر حقوق بنیادین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.48300/jlr.2022.324738.1924

فرید نورمحمدان؛ عمران نعیمی؛ محسن قاسمی


ضرورت سیاستگذاری های صحیح و منصفانه در قراردادهای پیمانکاری ساخت و سازهای شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.48300/jlr.2022.334518.2001

مهدی سجادی کیا؛ مصطفی شاهبازی


عدالت توافقی نسبت به جرایم اشخاص حقوقی در مرحلة پیش دادرسی در حقوق ایران و ایالات متحده امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.48300/jlr.2022.345268.2070

فاطمه فاضلی نیک؛ امیرحسن نیازپور


نقدی بر رویکرد قانونگذار نسبت به وضع تعرفه خدمات دادگستری با نظر به اصول دادرسی منصفانه و حقوق انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.48300/jlr.2022.334922.2019

پژمان محمدی؛ خلیل احمدی؛ میلاد کیانپوریان نژاد


شورا در اندیشه مهدی بازرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.48300/jlr.2022.318244.1879

مریم میر محمد صادقی


مسؤولیت غیرقراردادی نقض حقوق مصرف‌کننده در تجارت الکترونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.48300/jlr.2022.334302.2003

محسن صادقی؛ مائده صفری؛ سارا مولاپناه


ماهیت قرارداد صندوق امانات: با رویکردی به سرقت از شعبه بانک ملّی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.48300/jlr.2022.348225.2096

موسی عاکفی قاضیانی؛ غلام نبی فیضی چکاب؛ وحید عاکفی قاضیانی


امکان سنجی رسیدگی به اتهام نسل کشی اویغورها در دیوان کیفری بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.48300/jlr.2022.356840.2157

حسین آقایی جنت مکان؛ نورمحمد نوروزی


تاثیـر قاعـده‌ی احسان بر مسئولیت پزشک؛ موردپژوهی تطبیقی: حقوق ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.48300/jlr.2022.353233.2130

فاطمه علی زاده؛ اردوان ارژنگ؛ رسول رفیعی


اثر حقوقی اشتباه در واقعه حقوقی ایفای ناروا در قلمرو حقوق تامین اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.353115.2129

محمدحسین خادمی آراسته؛ بیژن حاجی عزیزی؛ احمد رضوانی مفرد


انتساب نقض حقوق کردها در سوریه به دولت مرکزی از دیدگاه حقوق بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.366325.2189

سید قاسم زمانی؛ شایان سیداحمدی


حقوق اشخاص ناشی از ابطال اسناد واگذاری موقوفات عام در جریان اصلاحات ارضی و چالش های آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.346650.2087

مریم سعیدی؛ احسان لطفی


قانون جدید مبارزه با تروریسم در فیلیپین و تعارض با نظام حقوق بین‌الملل بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.348148.2095

نادر ناصری پیله درق؛ حوریه حسینی اکبرنژاد


مدلینگ زنان در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.339861.2040

محمد قاسم تنگستانی؛ فائزه ورمزیار


افراط گرایی و توسعه نیافتگی ، بهره گیری از توسعه پایدار به عنوان راه کار مقابله با افراط گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.319400.1888

رویا جعفری؛ مهدی ذاکریان امیری


نقش نهاد اختلاف سازمان جهانی تجارت در توسعه حقوق بین الملل تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.351205.2120

سپیده زبردست؛ سیّدقاسم زمانی؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ رضا موسی زاده


حاکمیت و شرکت های امتیازی، واقعیت های عینی ،مبانی نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.338985.2057

آرزو رنگچیان؛ عرفان لاجوردی


پایش رویه قضایی در جوهره سیره عقلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.341506.2049

معین غلامعلی پور؛ احمد باقری


تحلیل سیاست تقنینی کیفری ایران، عراق و امارات متحده عربی در حفاظت از خاک (مطالعه تطبیقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.351248.2119

روح الله اکرمی؛ علی نبی


مداخله در کشتیرانی بین المللی با مطالعه موردی توقیف نفتکش ها توسط کشورها در اجرای تحریم های فرامرزی داخلی و بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.359891.2165

ریحانه دروگری؛ حاتم صادقی زیازی؛ سمیه سادات میری لواسانی


بررسی آثار حقوقی بازسازی شرکت‌های تجاری با تاکید بر نظام حقوقی آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1401

10.48300/jlr.2022.342258.2056

محسن ناظمی زاده؛ محمدرضا پاسبان؛ علی رادان جبلی


دو سیستم قضایی در یک منطقه : رابطه ی میان دیوان دادگستری اتحادیه ی اروپا و دیوان اروپایی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

10.48300/jlr.2022.360294.2162

صدف صفوی پور؛ سیّدقاسم زمانی


بررسی تطبیقی وظیفه وفاداری مدیران شرکت و تاثیر آن بر مدیریت تعارض منافع و حفظ اطلاعات در حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1401

10.48300/jlr.2022.352833.2127

محمد رضا پاسبان؛ صلاح محمودی


بررسی مصادیق و ارکان اعمال رقابت نامشروع و رویه های ضد رقابتی با تاکید بر مسئولیت ‌مدنی ناشی از آن.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.48300/jlr.2022.362047.2175

لیلا قائمی؛ حسین قربانیان؛ علیرضا حسنی


بررسی تطبیقی آزمون قانون اساسی برای اخذ تابعیت در جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده و کانادا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

10.48300/jlr.2022.360367.2176

محمد جلالی؛ جاوید رستمی


تفاوت سنجی مستند و مستدل بودن آرای قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

10.48300/jlr.2022.352773.2128

محمدرضا کیخا؛ شقایق عامریان


درنگی در بنیادهای حق و دعوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

10.48300/jlr.2022.365263.2185

علی شمسی؛ حسن محسنی؛ داود نصیران نجف آبادی


دولت بودنِ فلسطین و اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی با تأکید بر رأی شعبه مقدماتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

10.48300/jlr.2022.367714.2197

ساوالان محمدزاده؛ سید طه موسوی میرکلائی؛ کیوان اقبالی


نقد تقصیر مشترک در حقوق قراردادهای ایران و امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

10.48300/jlr.2022.350107.2113

مژده ظفری؛ مرتضی شهبازی‌نیا؛ مهرزاد ابدالی؛ سیدالهام الدین شریفی


اختیارات و تعهدات پلیس در کنترل خشونت‌های ناشی از اجتماعات:مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قواعد حقوق بین الملل بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.48300/jlr.2022.344312.2066

مهرداد گنجعلی دارانی؛ ستار عزیزی؛ شهرام زرنشان


محدودیت های پلتفرم های دیجیتال در قانون بازار دیجیتال اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1401

10.48300/jlr.2022.374563.2216

علی نخجوانی


تفاوت فرآیندی دعوی ورود ثالث اصلی و تبعی در مرحله بدوی و تجدیدنظر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

10.48300/jlr.2023.326337.1936

مجید عزیزیانی


شک در اهلیت طرفین قرارداد هوشمند و امکان اعمال اصل صحت در فرض عدم احراز اهلیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.48300/jlr.2023.377652.2242

محمدحسن تاج لنگرودی؛ فرزین دهدار


بررسی تعهدات وکیل دادگستری با تأکید بر رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.48300/jlr.2023.356041.2149

پیام خنجری کاکاوندی؛ مصطفی السان؛ نجاد علی الماسی؛ عبداله کیایی


نیازهای زیستی انسانی به مثابه بنیان حقوق بشر و بازتاب آن دراسناد بین الملل حقوق بشر و قانون اساسی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1401

10.48300/jlr.2022.347398.2088

احمد مومنی راد؛ ساناز بهبودی کلهری؛ سیدحسین ملکوتی هشتجین


واکاوی علل و عوامل موثر بر شکاف جنسیتی دستمزد (در پرتو اصل برابری دستمزد در حقوق بین المللی کار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.48300/jlr.2023.370196.2204

فاطمه نوروزی


بررسی تطبیقی آزادی سندیکایی در حقوق ایران و سوئد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.48300/jlr.2022.350076.2112

مهدی هداوند؛ عرفان خلیل وندی


وضعیت حقوقی استیبل کوین در ایران و اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.48300/jlr.2023.381898.2266

علی نخجوانی؛ مجید وزیری


درآمدی بر تبیین و تفسیر قوانین در سنجه منطق‌فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

10.48300/jlr.2023.319926.1889

امیر احمدی


محافظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی: مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران وحقوق کانادا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

10.48300/jlr.2023.368427.2199

محمدحسین تقی‌پور درزی نقیبی؛ سیده طاهره موسوی خطیر؛ مهدی طالقان غفاری


اثر نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست‌گذاری کیفری در زمینه‌‌ی مالکیت فکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

10.48300/jlr.2023.354357.2188

ملیکا خلیل ‌اللهی؛ محسن صادقی؛ شهلا معظمی


امکان سنجی حاکمیت اراده در حقوق حاکم بر احوال شخصیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

10.48300/jlr.2023.375517.2227

محمد باب الحکمی؛ فرهاد پروین


شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

10.48300/jlr.2023.345099.2067

مهدی حمزه هویدا؛ جمشید شیری


ساز و کارهای درون و برون سازمانی شرکتها و سازمانها در پیشگیری از جرائم اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

10.48300/jlr.2023.332343.1986

سید رضا حسینی بهبهانی؛ سهراب صلاحی؛ منصور عطاشنه


بررسی سیر تاریخی راهکارهای مقابله با اطاله دادرسی با محوریت انقلاب مشروطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1401

10.48300/jlr.2023.346247.2081

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی؛ عباس پهلوان زاده؛ مرضیه افضلی مهر


مسئولیّت مدنی بانک ها در قبال دسته چک های صیادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.48300/jlr.2023.378934.2251

احمدرضا داورپناه؛ مهدی کاظمی مقدم؛ جمیله جعفری


نظام حقوقی حاکم‌بر مالکیت سلول های مورد استفاده در شبیه سازی درمانی و سلول های بنیادی حاصله از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

10.48300/jlr.2023.368531.2205

مهسا مشار موحد؛ محمد راسخ؛ سید محمد قاری سید فاطمی؛ میر قاسم جعفرزاده


روش های تغییر یا اصلاح تاریخ تولد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

10.48300/jlr.2023.366942.2191

حمید فرهامی؛ رضا ولویون


بازنمایی رسانه‌ایِ فرزندکشی توسط پدر و مطالبه‌گری در زمینه ضرورت بازنگری حکم قانونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

10.48300/jlr.2023.375674.2230

لیلا رهنما


سیر تقنینی اکوساید در نظام حقوقی فرانسه و بلژیک به سوی مدار تطبیق و تعادل با اساسنامه رم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.48300/jlr.2023.369281.2201

مهراد روزبه؛ نیوشا قهرمانی افشار؛ عباسعلی اکبری؛ محمد تقی علوی


حق بر پوشاک در حقوق بین الملل. حق فراموش شده؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.48300/jlr.2023.384510.2281

امیر فیض بخش؛ استفن جیمز


کارنامه سازمان بهداشت جهانی در مقابله با کووید 19 در ترازوی حقوق بین الملل ضعف‌ها وپیشنهادات اصلاح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.48300/jlr.2023.387238.2294

آرامش شهبازی؛ باسل عبظو


نقش مقررات سازمان جهانی تجارت در توسعه حقوق مصرف کننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1402

10.48300/jlr.2023.351387.2121

سپیده زبردست؛ سیّدقاسم زمانی؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ رضا موسی زاده


حمایت مالکیت فکری از رابط‌های کاربری گرافیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.48300/jlr.2022.354386.2140

محمد مهدی کاتب دامغانی؛ باقر انصاری


نقش کشورهای اطراف تحریم در اثر بخشی تحریم‌های یکجانبه (با تکیه بر تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.48300/jlr.2023.381563.2263

عهدیه زنگی اهرمی؛ احد باقرزاده؛ حمید عزیزی مرادپور


ارث حق انتفاع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

10.48300/jlr.2023.377858.2247

رضا ولویون


ضرورت اعتبار بخشی به مفهوم «مدل کاربردی» در حقوق ایران در پرتو مطالعه‌ی تطبیقی سایر نظام‌های حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1402

10.48300/jlr.2023.374786.2219

زهرا وطنی؛ معصومه زمانیان


تاثیر توزیع خسارت بر کارکرد بازدارندگی مسئولیت مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.48300/jlr.2023.353996.2136

نگین غلامی؛ محمد مولودی


اهلیت شرکت های تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

10.48300/jlr.2023.382650.2271

فاطمه رجائی


نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

10.48300/jlr.2023.375326.2224

باقر بیدقی؛ پیمان بلوری؛ مالک ذوالقدر


تأثیر تحولات قانون صدور چک اصلاحی بر ضمانت‌اجراهای قانونی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

10.48300/jlr.2023.377361.2285

ابراهیم عبدی پور فرد؛ ریحانه سادات طباطبایی نژاد؛ فاطمه بازوکار


استانداردهای FATF در اتخاذ رویکرد ریسک‌محور (RBA) در ساختار نظارتی-کنترلی ضد پولشویی و موضع تقنینی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

10.48300/jlr.2023.365348.2186

امیر جمالی حاجیانی؛ اسماعیل عبدالهی؛ احمد میرزایی


تحقیقات جنایی قتل های سریالی : چالش ها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

10.48300/jlr.2023.388068.2302

علی رضایی گلوردی؛ آزاده صادقی


اعتبار سنجی توان اثباتی اقاریر مطرح در دادسرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.48300/jlr.2023.365179.2183

سیدمحمدمهدی ساداتی؛ فضل الله فروغی؛ امین جلیلی


احاله به حقوق داخلی در حقوق بین الملل عمومی: پژوهشی در پرتو آراء قضائی و داوری اخیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1402

10.48300/jlr.2022.361818.2174

سید جمال سیفی


جدال رئالیسم و فرمالیسم در حقوق بین‌الملل معاصر (با تاکید بر رویۀ دیوان بین‌المللی دادگستری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

10.48300/jlr.2023.393417.2324

سپنتا مجتهدزاده


توافق بر اثر قهقرایی انحلال قرارداد در صورت وقوع شرط فاسخ؛ احکام، آثار و استثنائات آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

10.48300/jlr.2023.371084.2209

محسن اسماعیلی؛ امیرعباس عسکری


اثر بازدارندگی در نظریه های کنش وضعیتی و سرکشی و مقایسه آن با نظریه بازدارندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

10.48300/jlr.2023.396748.2342

آزاده دهقان فر؛ امیر پاک نهاد؛ امیر ایروانیان


بررسی دعوی خلع ید مشاعی بر محور رفع چالش های قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

10.48300/jlr.2023.388903.2305

مرتضی تاجری؛ رمضان دهقان؛ رسول مقصودپور


دوگانه‌گرایی قضایی در جنایات سایبری بین‌المللی در حدود اختیارات دادستان دیوان کیفری بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

10.48300/jlr.2023.388705.2304

علیرضا محقق هرچقان؛ محمدعلی اردبیلی؛ ابراهیم بیگ زاده؛ محمدعلی مهدوی ثابت


مسئولیت مدنی اشخاص مرتبط با انتقال خون با اختصاص بر بخش بانک خون در شرایط کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402

10.48300/jlr.2023.370613.2206

سمانه ذوالفقاری؛ عبدالرضا فرهادیان


انصاف و عدالت در رویه دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

10.48300/jlr.2023.388070.2301

فاطمه نیاورانی؛ فتح الله رحیمی؛ توکل حبیب زاده


واکاوی قوانین مالیاتی بین المللی ایران در پرتو موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

10.48300/jlr.2023.387458.2298

مجید پورناجی


تحلیل حقوق بشری مکانیسم بینابینی عدالت انتقالی سنتی و رسمی در رواندا؛ گاچاچا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.48300/jlr.2021.306324.1784

یوسف بابایی داشلی برون؛ سیّدقاسم زمانی


آخرین تحولات جنایت تجاوز در حقوق بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1402

10.48300/jlr.2023.395871.2340

محمدرضا رشنوادی؛ محسن قدیر


مبانی اقتصادی رویکرد ایفای نقش فاعل زیان در جبران خسارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1402

10.48300/jlr.2023.393916.2334

حسین قربانی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ محمد مولودی


عدالت تحولی: مبانی و جلوه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402

10.48300/jlr.2023.345729.2079

حسنا نورائی؛ امیرحسن نیازپور


چالش‌های تعریف افراط‌گرایی دینی در حقوق بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

10.48300/jlr.2023.382286.2269

محمد امین لسانی سنگاچین؛ شهرام زرنشان؛ محسن محبی؛ سیّدقاسم زمانی


کنشگری بازیگران غیردولت و بازتعریف مفهوم شخصیت حقوقی بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1402

10.48300/jlr.2023.346714.2083

زهرا مشرف جوادی؛ پوریا عسکری


مطالعه تطبیقی اعتراض ثالث به ورشکستگی در حقوق ایران، مصر و الجزایر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1402

10.48300/jlr.2023.394808.2333

مصطفی السان؛ محمدرضا اکبری


چالش‌های استرداد دارایی ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

10.48300/jlr.2023.401637.2362

سید وحید کاظمی؛ محمد روحانی مقدم؛ عسل عظیمیان


نظریه احراز حق؛ دریچه ای بر توجیه پذیری نظارت قضات بر قوانین عادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

10.48300/jlr.2023.404238.2374

امیرحسین علی زاده؛ قاسم علی زاده


رعایت اصول دادرسی عادلانه در تخلفات اداری و انتظامی ؛ ایران و انگلستان با تاکید بر اصل منع محاکمه و مجازات مجدد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.48300/jlr.2023.377624.2239

حکیمه فرنام؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ محمد آشوری؛ علی صفاری


تحولات قانون صدور چک در از منظر اصل شفافیت نظام پرداخت با تأکید بر سند اصول اساسی حاکم بر نظام های پرداخت مهم سیستمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.48300/jlr.2023.401972.2364

مریم علیمحمدی؛ محمدرضا پاسبان؛ عباس طوسی


وظیفه هشداردهی عوارض ناخواسته دارویی از منظر قوانین،رویه جاری و دستورالعمل های مرتبط با رویکردی بر حقوق تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.48300/jlr.2023.360158.2161

میلاد مشایخ؛ ولی اسلامی


نقش سازمان های بین المللی در ارتقاء و ترویج حقوق مصرف کننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.48300/jlr.2023.408742.2409

نرگس رزم توز؛ فاطمه فتح پور


علل رشد و راهکارهای مبارزه با جرم پولشویی از طریق بیت‌کوین در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.48300/jlr.2023.408518.2406

فاطمه گیلک؛ داود خاکسار


اجرای حبس در سایه نظام زندانبانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.48300/jlr.2023.407527.2397

علی فرهادی


دفاع مشروع افراطی در فرایند رسیدگی کیفری ایران (با تاکیدبر قتل عمد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.48300/jlr.2023.395452.2337

سعید قائدی


مطالعه فصل مشترک صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در موضوع برجام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1402

10.48300/jlr.2022.355012.2145

علی قربان پور


امکان‌سنجی توسعه مسئولیت بین‌المللی بابت اعمال فوق‌العاده خطرناک به حوزه اپیدمی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.48300/jlr.2021.304414.1770

سیامک کریمی


تحکیم صلح و امنیت بین المللی از طریق درک پیوند توسعه پایدار و امنیت آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1402

10.48300/jlr.2022.322227.1901

سمیه اصلانی اسلمرز؛ سمانه رحمتی فر؛ شهرام زرنشان


سیاستگذاری پولی وتحلیل حقوقی نقش قوه مقننه و مجریه در آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

10.48300/jlr.2023.405218.2382

پریسا قربانی زیردهی؛ علیرضا مسعودی؛ محمود باقری؛ حسین قربانیان