دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. نوآوری های قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397؛ گامی به پس یا گامی به پیش؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.48300/jlr.2021.132610

صالح یمرلی؛ ربیعا اسکینی


2. جستاری بر دگرگونی‌های جرم‌های ناتمام در نظام کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.48300/jlr.2021.132611

محسن شریفی


3. مبارزه با جرایم سازمان یافته در پرتو حمایت از امنیت شهود در حقوق ایران ، آمریکا وحقوق کیفری بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.48300/jlr.2021.132612

سامان صیدی؛ قدرت اله ابراهیمی فرانی


4. تحلیل راهکارهای پیش گیرانه از جرایم مالیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.48300/jlr.2021.132613

فرشته عبدالرحیمی؛ سید مهدی احمدی موسوی


5. بزه‌دیدگی جنسی در پرتو نظریه شتاب‌دهندگی بزه‌دیده: با نمونه‌پژوهی برخی از پرونده‌های جرائم جنسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.48300/jlr.2021.132614

حسین فرضی پور؛ مهرداد رایجیان اصلی؛ شهرداد دارابی


6. بررسی فقهی_حقوقی مبانی عدم جریان خیار شرط در پاره ای از عقود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.48300/jlr.2021.132615

فرزاد کرمی کلمتی؛ سیدمهدی دادمرزی


7. ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با نگاهی بر کفالت بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.48300/jlr.2021.132616

دانیال نصیری؛ عزت الله نصیری


8. مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال 2016 میلادی قانون مدنی فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.48300/jlr.2021.132617

سید امین پیشنماز؛ امیر زارع


9. فرض قانونی اطلاع ثالث پس از اعلان از منظر حقوق تجارت ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.48300/jlr.2021.132618

احسان لطفی


10. تغییر توصیف رای دادگاه تالی در مراجع عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.48300/jlr.2021.132619

علی رضا شریفی


11. تأثیر جنبش‌های فمینیسم بر تحول مفهوم خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.48300/jlr.2021.132620

فائزه ورمزیار


12. مسوولیت اجتماعی شرکت‌های فراملی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.48300/jlr.2021.132621

سید یاسر ًضیایی؛ محسن لطفی گماسایی


13. بررسی ابعاد حقوقی حضور ایران در سوریه از منظر حقوق بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.48300/jlr.2021.132622

پریچهر قنبری؛ حسین فرهادی بابادی


14. نقش ورزش در تحقق صلح و کاهش اختلافات بین المللی با تکیه بر اعلامیه هزاره ملل متحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.48300/jlr.2021.132623

حبیب کاشانی


15. دستاوردهای حقوق بین الملل در تحقق حق بر سلامت کودکان ناتوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.48300/jlr.2021.132624

کوثر فیروزپور


16. حقوق بشر و شرکت های چندملیتی: سیاست های سازمان ملل و مسئولیت های شرکت ها در حفاظت از حقوق بشر در کسب و کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.48300/jlr.2021.132625

پویا یعقوبی راد