بررسی و تحلیل زبان علم حقوق ایران در پرتو زبان‌های علمی مدرن

دوره 11، شماره 21، فروردین 1391، صفحه 35-56

حسین سیمایی صراف؛ حامد ملکشاهی


تروریسم دولتی: پندار یا واقعیت؟!

دوره 17، شماره 36، بهمن 1397، صفحه 37-67

10.48300/jlr.2019.91477

نواب محمدی ده چشمه


مصونیت دولت‌ها و اموال آنها در پرتو حقوق داخلی کشورها (مطالعه موردی ژاپن و ایتالیا) ‬‬‎

دوره 21، شماره 51، آذر 1401، صفحه 39-72

10.48300/jlr.2022.302728.1754

مهشید کرباسی؛ علیرضا ظاهری؛ محسن عبداللهی؛ عباس کوچ نژاد


در جست‌وجوی دولت مدرن در ایران: سرنوشت لویاتان ایرانی

دوره 12، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 41-86

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ جعفر شفیعی سردشت


مفهوم طلاق و موجبات آن در حقوق ایران و انگلیس

دوره 10، شماره 19، فروردین 1390، صفحه 43-57

حسین سیمایی صرّاف؛ مریم فخاریان


تشکیل‌ قرارداد در فضای‌ سایبر

دوره 5، شماره 9، فروردین 1385، صفحه 43-62

ماشاءالله بناء نیاسری‌


کاهش فقر؛ دستورالعملی برای توسعه اجتماعی در نظام بین‌المللی حقوق بشر

دوره 16، شماره 31، خرداد 1396، صفحه 47-77

رضا اسلامی؛ مهشید آجلی لاهیجی


قتل و صدمه بدنی در منازعه

دوره 7، شماره 14، مهر 1387، صفحه 49-69

منصور رحمدل


تخصیص صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی در نظم اساسی ایران

دوره 14، شماره 27، خرداد 1394، صفحه 43-62

جواد تقی زاده؛ فاطمه سمیعیان