تمیز خوانده دعوا

دوره 9، شماره 18، مهر 1389، صفحه 43-66

سعید صفیان


معاونت در جرایم غیرعمدی

دوره 10، شماره 20، مهر 1390، صفحه 45-57

قاسم محمدی؛ احسان عباس‌زاده امیرآبادی


تأمّلی بر انحلال سازمان‌های بین‌المللی

دوره 15، شماره 30، مهر 1395، صفحه 55-80

منصور جباری؛ مسعود احسن‌نژاد


تأثیر قواعد آمره‌ حقوق بین‌الملل‌ بر تفسیر و اجرای‌ قطعنامه‌های‌ شورای‌ امنیت‌

دوره 4، شماره 7، فروردین 1384، صفحه 55-98

آلکساندر اُرَکلَش‌ویلی؛ سیّدقاسم‌ زمانی


جبران خسارت از متهمان بازداشت‌شده بی‌گناه

دوره 17، شماره 33، اردیبهشت 1397، صفحه 55-72

10.48300/jlr.2018.65510

رجب گلدوست جویباری؛ مهران ابراهیمی‌منش


قابلیت انتساب ادله الکترونیک

دوره 17، شماره 34، مرداد 1397، صفحه 55-70

10.48300/jlr.2018.67510

ایرج بهزادی


رویکرد چماق و هویج در حمایت ازحقوق مؤلف در فضای مجازی

دوره 18، شماره 40، اسفند 1398، صفحه 55-87

10.48300/jlr.2020.104226

محمدهادی میرشمسی؛ فاطمه مهدی برزی


فواید جبران خسارات هسته‌ای بر مبنای کنوانسیون‌های بین‌المللی

دوره 10، شماره 19، فروردین 1390، صفحه 59-86

علیرضا یزدانیان؛ هدیه حبیبیان


مبنا و حدود مسؤولیت مدنی پیمانکار

دوره 16، شماره 32، آذر 1396، صفحه 59-97

شهرام کریمی تازه کند؛ محمود عرفانی؛ جواد واحدی‌زاده