تعداد مقالات: 576
151. جرم‌انگاری انکار هولوکاست: مطابق یا مغایر حقوق بشر؟

دوره 7، شماره 13، بهار 1387، صفحه 101-119

محمد قربان‌پور


153. تحلیل نظام قانونی ایران در حوزه سرمایه‌گذاری صنعت نفت

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 107-121

حمید باقرزاده؛ راحله سید مرتضی حسینی


154. حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی مجازی

دوره 12، شماره 23، بهار 1392، صفحه 113-137

باقر انصاری؛ شیما عطار


159. مسأله اساسی‌سازی نظم حقوقی

دوره 6، شماره 11، بهار 1386، صفحه 129-162

جواد تقی زاده


160. مفهوم و ماهیت قراردادهای آتی

دوره 10، شماره 20، پاییز 1390، صفحه 77-95

جواد حسین‌زاده


161. پلیس مسئله‌محور و ترس از جرم

دوره 18، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 79-106

سعید کرمانی؛ سیّد مهدی سیّدزاده ثانی


162. تعامل‌ میان‌ حقوق و سیاست‌ بین‌الملل

دوره 1، شماره 1، بهار 1381، صفحه 83-108

وِرنر لِوی؛ ترجمه گروه پژوهشی حقوق عمومی و بین‌الملل مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ حقوقی‌ شهردانش‌


163. بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)

دوره 18، شماره 39، پاییز 1398، صفحه 87-115

سیّد عباس متولی؛ محمود قیّوم‌زاده؛ سیّد مرتضی نعیمی


164. نظام نرم افزارهای متن باز

دوره 14، شماره 27، بهار 1394، صفحه 93-110

سیّدمحسن طلوع؛ جعفر نظام الملکی


166. کنکاشی در رأی شماره 261 مورخ 1391/5/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دوره 11، شماره 22، پاییز 1391، صفحه 97-132

مجید بنایی اسکویی؛ وحید آگاه


167. جرم‌شناسی مدرن و روابط متقابل میان جرایم

دوره 15، شماره 30، پاییز 1395، صفحه 99-113

علیرضا میلانی؛ محمد حاجی قاسمی اردبیلی


168. تأملی‌ بر بیع‌ متقابل‌ در قراردادهای‌ نفتی‌ ایران‌

دوره 1، شماره 2، پاییز 1381، صفحه 99-127

اسداللّه صحرانورد


175. جرایم بین المللی ارتکابی داعش در پرتو عدالت کیفری

دوره 14، شماره 28، پاییز 1394، صفحه 107-132

آرمین طلعت