علنی‌ بودن‌ دادرسی‌ در پرتو اسناد بین‌المللی‌ و حقوق داخلی‌

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

علنی‌ بودن‌ دادرسی‌ یکی‌ از تضمینات‌ مهم‌ رسیدگی‌های‌ کیفری‌ است‌ که‌ در قوانین‌ اساسی‌ بسیاری‌ از کشورها و اسناد بین‌المللی‌ مختلف‌ مورد تأکید قرار گرفته‌ است‌. در ایران‌ نیز، این‌ اصل‌ با قرار گرفتن‌ در قانون‌ اساسی‌ و از رهگذر تصویب‌ میثاق بین‌المللی‌ حقوق مدنی‌ و سیاسی‌ توسط‌ کشورمان‌ از جایگاه‌ ممتاز و ویژه‌ای‌ برخوردار گشته‌ است‌. با این‌ حال‌، قانونگذار ایرانی‌ گاه‌ به‌ مقتضیات‌ این‌ اصل‌ چندان‌ پای‌بند نبوده‌، قلمرو اجرای‌ آن‌ را محدود ساخته‌ است‌. آشنایی‌ با مفاد و محتوای‌ این‌ اصل‌ و موارد نقض‌ آن‌ در حقوق ایران‌ موضوع‌ مقاله‌ حاضر را تشکیل‌ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Public Hearing in the Light of International Instruments and National Law

نویسنده [English]

  • Ali Khaleghi
چکیده [English]

Public hearing is one of the important guarantees in criminal proceedings which is emphasized in the Constitutions of several countries and different international instruments. This principle is also included in the Iranian Constitution and in the international Covenant on civil and political rights, approved by the Parliament, hence it has a remarkable place in our legal system. However, sometimes the Iranian legislator has not completely respected this essential principle, and restricted its scope. The present article aims to clarify the foundation and content of this principle and to show its limitations in Iranian law.