دوره و شماره: دوره 18، شماره 38، شهریور 1398، صفحه 1-276 
مسئولیت کیفری وکیل دادگستری

صفحه 7-26

بیژن حاجی عزیزی؛ سیده مریم اعتماد


پلیس مسئله‌محور و ترس از جرم

صفحه 79-106

سعید کرمانی؛ سیّد مهدی سیّدزاده ثانی