دوره و شماره: دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-327 
5. اعتراض ثالث اجرایی در قانون اجرای احکام مدنی

صفحه 123-143

رسول پروین؛ امین پاهکیده؛ الهه اعتمادی


7. نقش شاکی خصوصی و دادستان در جرایم علیه میراث تاریخی و فرهنگی

صفحه 169-201

کیومرث کلانتری؛ حسن خدابخشی پالندی؛ امیر عرفانی‌فر


11. قانون دعوای جمعی: الگویی برای کشورهای نظام سیویل‌لا

صفحه 287-309

نویسنده آنتونیو جیدی؛ مترجم مجید پوراستاد