نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادی بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در منشور حقوق شهروندی و اعلامیه جهانی حقوق بشر [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 95-123]
 • آسان‌گری بزه‌دیدگی جنسی در پرتو نظریه شتاب‌دهندگی بزه‌دیده: با نمونه‌پژوهی برخی از پرونده‌های جرایم جنسی [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 93-111]
 • آنومی بررسی عوامل محیطی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 149-181]

ا

 • ابراء امکان‌سنجی مطالبۀ هم‌زمان تعهدات مستند به سند لازم‌الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویۀ قضائی و دکترین حقوقی [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 117-138]
 • ابراء حق تحدید مفهومی سلب حق [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 89-110]
 • ابزارهای الکترونیکی پارلمان الکترونیکی و نقش آن در تحقق دموکراسی [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 159-184]
 • اجازه و رد مالک بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 55-70]
 • اجرائیه نوآوری های قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397؛ گامی به پس یا گامی به پیش؟ [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 7-28]
 • اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی عوارض حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمومی-عمرانی و تفکیک اراضی [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 209-231]
 • اختلافات بانکی مکانیزم حل و فصل اختلافات داخلی و بین‌المللی بانکی [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 89-116]
 • اختلافات داخلی و بین‌المللی مکانیزم حل و فصل اختلافات داخلی و بین‌المللی بانکی [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 89-116]
 • اخلاق‌قضایی مسئولیت‌انضباطی قضات در فرانسه و آلمان [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 111-142]
 • اخلال عمده جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 286 قانون مجازات اسلامی [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 29-54]
 • اخلال کلان در نظام اقتصادی جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 286 قانون مجازات اسلامی [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 29-54]
 • ارزش افزوده ملک عوارض حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمومی-عمرانی و تفکیک اراضی [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 209-231]
 • اساسی سازی اساسی سازی دادرسی کیفری در فرانسه و ایالات متحده [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 323-338]
 • استانداردها نقش و جایگاه گروه ویژه اقدام مالی( FATF ) در نظام حقوق بین الملل [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 299-322]
 • استثناء مصادیق عدول از قواعد دادرسی در دعوای فروش ترکه با نگرش به رویه قضایی [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 257-274]
 • استعمارگری قبض و بسط عناصر عرف حقوقی بین المللی؛ آموزه های نظریه مشورتی پیامدهای حقوقی جدایی چاگوس از موریس 2019 [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 305-330]
 • اسقاط حق تحدید مفهومی سلب حق [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 89-110]
 • اسناد بین‌المللی پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزه‮های جرم‌شناختی [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 23-54]
 • اسناد بین‌المللی مبارزه با قاچاق اعضای بدن در ایران در پرتو اقدامات جدید تقنینی [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 7-28]
 • اشتباه مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قرارداد‌‌ها به ‌موجب اصلاحات سال 2016 میلادی قانون مدنی فرانسه [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 169-190]
 • اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری در مفهوم انتزاعی و گستره حاکمیت آن بررفتار شخص حقوقی (از تحلیل نظری تا واکنش قضایی) [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 55-88]
 • اطلاعات وصیت حساب های مجازی [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 165-194]
 • اطلاع ثالت فرض قانونی اطلاع ثالث پس از اعلان از منظر حقوق تجارت ایران و فرانسه [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 191-204]
 • اعتبارسنجی نوآوری های قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397؛ گامی به پس یا گامی به پیش؟ [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 7-28]
 • اعراض از حق تحدید مفهومی سلب حق [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 89-110]
 • اعلامیه جهانی حقوق بشر بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در منشور حقوق شهروندی و اعلامیه جهانی حقوق بشر [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 95-123]
 • اعلان فرض قانونی اطلاع ثالث پس از اعلان از منظر حقوق تجارت ایران و فرانسه [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 191-204]
 • افساد فی الارض جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 286 قانون مجازات اسلامی [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 29-54]
 • اقدامات تأمینی و تربیتی چالش تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 7-22]
 • اقدامات قهری یکجانبه اقدامات قهری یکجانبه آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر رویه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 8-35]
 • اقلیت آثار ترمینولوژی در وضعیت حقوقی اقلیت ها، مطالعه ی اقلیت روهینگیا در میانمار. [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 277-304]
 • امنیت شهود مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در پرتو حمایت از امنیت شهود در حقوق ایران، آمریکا و حقوق کیفری بین‌المللی [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 55-70]
 • انتشار مواد هسته‌ای جستاری بر هم‌پوشانی محاربه و افساد فی‌الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته‌ای [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 125-147]
 • انتقال تعهد تحلیل دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 195-217]
 • انتقال طلب تحلیل دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 195-217]
 • انحلال نکاح نقش خیانت زوج در انحلال نکاح [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 219-237]
 • اندراج خیار شرط بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدم‌جریان خیار شرط در پاره ای از عقود [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 113-138]
 • اوراق بهادار بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 55-70]
 • اوصاف اساسی مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قرارداد‌‌ها به ‌موجب اصلاحات سال 2016 میلادی قانون مدنی فرانسه [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 169-190]

ب

 • بازیگران غیردولتی مبنای رویکرد دیوان دادگستری بین‌المللی به قواعد حاکم بر مسئولیت دولت‌ها در قبال اَعمال بازیگران غیردولتی در روابط بین‌الملل؛ مطالعه موردی رأی قضیه نیکاراگوئه [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 303-323]
 • بزه‌دیدگی بزه‌دیدگی جنسی در پرتو نظریه شتاب‌دهندگی بزه‌دیده: با نمونه‌پژوهی برخی از پرونده‌های جرایم جنسی [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 93-111]
 • بطلان نسبی مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قرارداد‌‌ها به ‌موجب اصلاحات سال 2016 میلادی قانون مدنی فرانسه [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 169-190]
 • بلاجهت پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن بلاجهت مقامات دولتی [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 183-208]
 • بیکاری بررسی عوامل محیطی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 149-181]

پ

 • پارلمان الکترونیکی پارلمان الکترونیکی و نقش آن در تحقق دموکراسی [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 159-184]
 • پدرسالاری تأثیر جنبش‌های فمینیسم بر تحول مفهوم خانواده [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 225-253]
 • پروتکل حق اعتصاب در دوران پاندمی کرونا در نظام حقوقی ایران و بین‌الملل [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 331-356]
 • پولشویی نقش و جایگاه گروه ویژه اقدام مالی( FATF ) در نظام حقوق بین الملل [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 299-322]
 • پیش گیری تحلیل راهکارهای پیشگیرانه از جرایم مالیاتی [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 71-91]
 • پیشگیری پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن بلاجهت مقامات دولتی [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 183-208]
 • پیشگیری پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزه‮های جرم‌شناختی [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 23-54]
 • پیشگیری گفتمان سیاست جنایی در قانون کنت [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 215-228]
 • پیوند عضو مبارزه با قاچاق اعضای بدن در ایران در پرتو اقدامات جدید تقنینی [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 7-28]

ت

 • تبدیل تعهد تحلیل دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 195-217]
 • تبدیل تعهد امکان‌سنجی مطالبۀ هم‌زمان تعهدات مستند به سند لازم‌الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویۀ قضائی و دکترین حقوقی [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 117-138]
 • تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله تحلیل دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 195-217]
 • تجارت فرض قانونی اطلاع ثالث پس از اعلان از منظر حقوق تجارت ایران و فرانسه [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 191-204]
 • تجارت الکترونیکی واژه گزینی و ادبیات قانون تجارت در بوته نقد [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 239-257]
 • تحریم های یکجانبه اقدامات قهری یکجانبه آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر رویه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 8-35]
 • تحولات سوریه بررسی ابعاد حقوقی حضور ایران در سوریه از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 283-302]
 • تخلف‌انضباطی مسئولیت‌انضباطی قضات در فرانسه و آلمان [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 111-142]
 • ترمینولوژی حقوقی آثار ترمینولوژی در وضعیت حقوقی اقلیت ها، مطالعه ی اقلیت روهینگیا در میانمار. [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 277-304]
 • تروریسم نقش و جایگاه گروه ویژه اقدام مالی( FATF ) در نظام حقوق بین الملل [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 299-322]
 • تروریسم هسته‌ای جستاری بر هم‌پوشانی محاربه و افساد فی‌الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته‌ای [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 125-147]
 • تشویق‌گری بزه‌دیدگی جنسی در پرتو نظریه شتاب‌دهندگی بزه‌دیده: با نمونه‌پژوهی برخی از پرونده‌های جرایم جنسی [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 93-111]
 • تعریف چالش تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 7-22]
 • تعلیق حق تحدید مفهومی سلب حق [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 89-110]
 • تفسیر پیوست "معنا" به "تفسیر" در متون حقوق بین الملل: نسبت معیارهای حقوقی با مفاهیم شناختی و انعکاس سیاسی [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 259-275]
 • تکرار جرم پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزه‮های جرم‌شناختی [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 23-54]
 • تمامیت داده پیام واژه گزینی و ادبیات قانون تجارت در بوته نقد [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 239-257]
 • تمتع حق اعتصاب در دوران پاندمی کرونا در نظام حقوقی ایران و بین‌الملل [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 331-356]
 • توصیه ها نقش و جایگاه گروه ویژه اقدام مالی( FATF ) در نظام حقوق بین الملل [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 299-322]

ج

 • جبران خسارت اقدامات قهری یکجانبه آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر رویه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 8-35]
 • جرائم مالیاتی تحلیل راهکارهای پیشگیرانه از جرایم مالیاتی [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 71-91]
 • جرایم سازمان‌یافته مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در پرتو حمایت از امنیت شهود در حقوق ایران، آمریکا و حقوق کیفری بین‌المللی [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 55-70]
 • جرایم مالی پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن بلاجهت مقامات دولتی [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 183-208]
 • جرایم مواد مخدر مواضع سازمان های بین المللی غیر دولتی حقوق بشر در ارتباط با حکم اعدام در خصوص جرایم مواد مخدر در قوانین داخلی دولت ها [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 275-297]
 • جرم چالش تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 7-22]
 • جرم‌انگاری گفتمان سیاست جنایی در قانون کنت [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 215-228]
 • جرم‌انگاری و رویه قضایی مسئولیت کیفری در مفهوم انتزاعی و گستره حاکمیت آن بررفتار شخص حقوقی (از تحلیل نظری تا واکنش قضایی) [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 55-88]
 • جرم جنسی بزه‌دیدگی جنسی در پرتو نظریه شتاب‌دهندگی بزه‌دیده: با نمونه‌پژوهی برخی از پرونده‌های جرایم جنسی [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 93-111]
 • جرم در دریاهای آزاد وقوع جرم در دریاهای آزاد؛ از اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی تا ممنوعیت آن در رویه قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 37-57]
 • جرم سازمان‌یافته مبارزه با قاچاق اعضای بدن در ایران در پرتو اقدامات جدید تقنینی [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 7-28]
 • جرم عقیم جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 29-54]
 • جرم محال جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 29-54]
 • جرم‌های ناقص جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 29-54]
 • جنبش زنانه تأثیر جنبش‌های فمینیسم بر تحول مفهوم خانواده [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 225-253]
 • جنسیت تأثیر جنبش‌های فمینیسم بر تحول مفهوم خانواده [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 225-253]
 • جهات شخصی رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 143-163]
 • جهات مطلق رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 143-163]

چ

 • چاگوس قبض و بسط عناصر عرف حقوقی بین المللی؛ آموزه های نظریه مشورتی پیامدهای حقوقی جدایی چاگوس از موریس 2019 [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 305-330]
 • چالش‌ها چالش تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 7-22]
 • چالش ها و راهکار ها چالش های ابزارهای «واقعیت مجازی» در حوزه بازی های رایانه ای (مطالعه ای تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا) [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 233-256]

ح

 • حریم خصوصی وصیت حساب های مجازی [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 165-194]
 • حساب مجازی وصیت حساب های مجازی [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 165-194]
 • حق آزادی دریانوردی وقوع جرم در دریاهای آزاد؛ از اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی تا ممنوعیت آن در رویه قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 37-57]
 • حق‌اعتصاب حق اعتصاب در دوران پاندمی کرونا در نظام حقوقی ایران و بین‌الملل [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 331-356]
 • حق بر سلامت دستاوردهای حقوق بین‌الملل در تحقق حق بر سلامت کودکان ناتوان [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 325-346]
 • حق تشرف عوارض حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمومی-عمرانی و تفکیک اراضی [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 209-231]
 • حق تعیین سرنوشت قبض و بسط عناصر عرف حقوقی بین المللی؛ آموزه های نظریه مشورتی پیامدهای حقوقی جدایی چاگوس از موریس 2019 [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 305-330]
 • حق مرغوبیت عوارض حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمومی-عمرانی و تفکیک اراضی [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 209-231]
 • حقوق آمریکا چالش های ابزارهای «واقعیت مجازی» در حوزه بازی های رایانه ای (مطالعه ای تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا) [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 233-256]
 • حقوق اداری تطبیقی تاثیراصل تقدم صلاحیت دادگاههای اداری درتحقق عدالت درفرانسه؛ بانگاهی به اجرای آن درنظام حقوق اداری ایران [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 185-213]
 • حقوق ایران چالش های ابزارهای «واقعیت مجازی» در حوزه بازی های رایانه ای (مطالعه ای تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا) [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 233-256]
 • حقوق بشر مواضع سازمان های بین المللی غیر دولتی حقوق بشر در ارتباط با حکم اعدام در خصوص جرایم مواد مخدر در قوانین داخلی دولت ها [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 275-297]
 • حقوق بشر پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزه‮های جرم‌شناختی [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 23-54]
 • حقوق بشر مسئولیت اجتماعی شرکت‌های فراملی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 255-282]
 • حقوق بشر حقوق بشر و شرکت‌های چندملیتی: سیاست‌های سازمان ملل و مسئولیت‌های شرکت‌ها در حفاظت از حقوق بشر در کسب‌وکار [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 347-369]
 • حقوق بنیادین کار مفهوم و ارکان کار شایسته [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 71-94]
 • حقوق بین‌الملل بررسی ابعاد حقوقی حضور ایران در سوریه از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 283-302]
 • حقوق بین‌الملل حق اعتصاب در دوران پاندمی کرونا در نظام حقوقی ایران و بین‌الملل [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 331-356]
 • حقوق بین الملل پیوست "معنا" به "تفسیر" در متون حقوق بین الملل: نسبت معیارهای حقوقی با مفاهیم شناختی و انعکاس سیاسی [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 259-275]
 • حقوق بین الملل آثار ترمینولوژی در وضعیت حقوقی اقلیت ها، مطالعه ی اقلیت روهینگیا در میانمار. [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 277-304]
 • حقوق بین الملل عرفی قبض و بسط عناصر عرف حقوقی بین المللی؛ آموزه های نظریه مشورتی پیامدهای حقوقی جدایی چاگوس از موریس 2019 [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 305-330]
 • حقوق محیط‌زیست مسئولیت اجتماعی شرکت‌های فراملی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 255-282]
 • حقوق نرم مسئولیت اجتماعی شرکت‌های فراملی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 255-282]
 • حکم تغییر توصیف رأی دادگاه تالی در مراجع عالی [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 205-223]
 • حمایت بررسی ابعاد حقوقی حضور ایران در سوریه از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 283-302]

خ

 • خدمات عمومی تاثیراصل تقدم صلاحیت دادگاههای اداری درتحقق عدالت درفرانسه؛ بانگاهی به اجرای آن درنظام حقوق اداری ایران [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 185-213]
 • خرابکاری هسته‌ای جستاری بر هم‌پوشانی محاربه و افساد فی‌الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته‌ای [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 125-147]
 • خیار شرط بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدم‌جریان خیار شرط در پاره ای از عقود [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 113-138]
 • خیانت جنسی نقش خیانت زوج در انحلال نکاح [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 219-237]

د

 • دادرسی کیفری اساسی سازی دادرسی کیفری در فرانسه و ایالات متحده [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 323-338]
 • دادگاه تغییر توصیف رأی دادگاه تالی در مراجع عالی [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 205-223]
 • دادگاه تجدیدنظر تغییر توصیف رأی دادگاه تالی در مراجع عالی [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 205-223]
 • داده پیام مطمئن واژه گزینی و ادبیات قانون تجارت در بوته نقد [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 239-257]
 • دارایی پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن بلاجهت مقامات دولتی [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 183-208]
 • داوری رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 143-163]
 • دسترسی آسان بررسی عوامل محیطی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 149-181]
 • دعوا مصادیق عدول از قواعد دادرسی در دعوای فروش ترکه با نگرش به رویه قضایی [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 257-274]
 • دموکراسی الکترونیکی پارلمان الکترونیکی و نقش آن در تحقق دموکراسی [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 159-184]
 • دولت ساحلی وقوع جرم در دریاهای آزاد؛ از اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی تا ممنوعیت آن در رویه قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 37-57]
 • دولت صاحب ‌پرچم وقوع جرم در دریاهای آزاد؛ از اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی تا ممنوعیت آن در رویه قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 37-57]
 • دیوان بین المللی دادگستری قبض و بسط عناصر عرف حقوقی بین المللی؛ آموزه های نظریه مشورتی پیامدهای حقوقی جدایی چاگوس از موریس 2019 [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 305-330]
 • دیوان بین المللی دادگستری اعمال ماده 79 آیین نامه دیوان بین المللی دادگستری در رویه قضایی [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 59-88]
 • دیوان دادگستری بین‌المللی مبنای رویکرد دیوان دادگستری بین‌المللی به قواعد حاکم بر مسئولیت دولت‌ها در قبال اَعمال بازیگران غیردولتی در روابط بین‌الملل؛ مطالعه موردی رأی قضیه نیکاراگوئه [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 303-323]
 • دیوان عالی کشور تغییر توصیف رأی دادگاه تالی در مراجع عالی [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 205-223]
 • دیوان عدالت اداری تاثیراصل تقدم صلاحیت دادگاههای اداری درتحقق عدالت درفرانسه؛ بانگاهی به اجرای آن درنظام حقوق اداری ایران [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 185-213]
 • دیوان کیفری بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در پرتو حمایت از امنیت شهود در حقوق ایران، آمریکا و حقوق کیفری بین‌المللی [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 55-70]

ر

 • رضایت بزه‌دیدگی جنسی در پرتو نظریه شتاب‌دهندگی بزه‌دیده: با نمونه‌پژوهی برخی از پرونده‌های جرایم جنسی [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 93-111]
 • روهینگیا آثار ترمینولوژی در وضعیت حقوقی اقلیت ها، مطالعه ی اقلیت روهینگیا در میانمار. [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 277-304]
 • رویه قضایی رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 143-163]
 • رویه قضایی اعمال ماده 79 آیین نامه دیوان بین المللی دادگستری در رویه قضایی [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 59-88]

ز

 • زبان شناسی پیوست "معنا" به "تفسیر" در متون حقوق بین الملل: نسبت معیارهای حقوقی با مفاهیم شناختی و انعکاس سیاسی [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 259-275]

س

 • سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی مواضع سازمان های بین المللی غیر دولتی حقوق بشر در ارتباط با حکم اعدام در خصوص جرایم مواد مخدر در قوانین داخلی دولت ها [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 275-297]
 • سازمان‌های مجرمانه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در پرتو حمایت از امنیت شهود در حقوق ایران، آمریکا و حقوق کیفری بین‌المللی [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 55-70]
 • سرکوبگری گفتمان سیاست جنایی در قانون کنت [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 215-228]
 • سقط‌جنین تأثیر جنبش‌های فمینیسم بر تحول مفهوم خانواده [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 225-253]
 • سلب حق تحدید مفهومی سلب حق [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 89-110]
 • سند لازم‌الاجرا امکان‌سنجی مطالبۀ هم‌زمان تعهدات مستند به سند لازم‌الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویۀ قضائی و دکترین حقوقی [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 117-138]
 • سیاست جنایی گفتمان سیاست جنایی در قانون کنت [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 215-228]
 • سیاستگذاری چالش های ابزارهای «واقعیت مجازی» در حوزه بازی های رایانه ای (مطالعه ای تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا) [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 233-256]
 • سیاست‌های سازمان ملل متحد حقوق بشر و شرکت‌های چندملیتی: سیاست‌های سازمان ملل و مسئولیت‌های شرکت‌ها در حفاظت از حقوق بشر در کسب‌وکار [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 347-369]
 • سیستم قضایی مکانیزم حل و فصل اختلافات داخلی و بین‌المللی بانکی [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 89-116]

ش

 • شأن قضایی مسئولیت‌انضباطی قضات در فرانسه و آلمان [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 111-142]
 • شرکت‌های چند ملیتی حقوق بشر و شرکت‌های چندملیتی: سیاست‌های سازمان ملل و مسئولیت‌های شرکت‌ها در حفاظت از حقوق بشر در کسب‌وکار [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 347-369]
 • شرکت‌های فراملی مسئولیت اجتماعی شرکت‌های فراملی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 255-282]
 • شروع به جرم جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 29-54]
 • شهروندان پارلمان الکترونیکی و نقش آن در تحقق دموکراسی [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 159-184]
 • شورای حقوق بشر اقدامات قهری یکجانبه آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر رویه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 8-35]
 • شورای دولتی تاثیراصل تقدم صلاحیت دادگاههای اداری درتحقق عدالت درفرانسه؛ بانگاهی به اجرای آن درنظام حقوق اداری ایران [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 185-213]
 • شیوع‌کرونا حق اعتصاب در دوران پاندمی کرونا در نظام حقوقی ایران و بین‌الملل [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 331-356]

ص

 • صلاحیت تغییر توصیف رأی دادگاه تالی در مراجع عالی [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 205-223]
 • صلاحیت اعمال ماده 79 آیین نامه دیوان بین المللی دادگستری در رویه قضایی [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 59-88]
 • صلاحیت کیفری وقوع جرم در دریاهای آزاد؛ از اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی تا ممنوعیت آن در رویه قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 37-57]

ط

 • طلب تحلیل دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 195-217]

ظ

 • ظهرنویسی نوآوری های قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397؛ گامی به پس یا گامی به پیش؟ [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 7-28]

ع

 • عدالت اجتماعی مفهوم و ارکان کار شایسته [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 71-94]
 • عسروحرج نقش خیانت زوج در انحلال نکاح [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 219-237]
 • عقد مشروط به خیار شرط بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدم‌جریان خیار شرط در پاره ای از عقود [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 113-138]
 • عیوب اراده مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قرارداد‌‌ها به ‌موجب اصلاحات سال 2016 میلادی قانون مدنی فرانسه [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 169-190]

ف

 • فرانسه اساسی سازی دادرسی کیفری در فرانسه و ایالات متحده [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 323-338]
 • فرض قانونی فرض قانونی اطلاع ثالث پس از اعلان از منظر حقوق تجارت ایران و فرانسه [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 191-204]
 • فروش مصادیق عدول از قواعد دادرسی در دعوای فروش ترکه با نگرش به رویه قضایی [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 257-274]
 • فسخ نکاح نقش خیانت زوج در انحلال نکاح [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 219-237]

ق

 • قابلیت پذیرش اعمال ماده 79 آیین نامه دیوان بین المللی دادگستری در رویه قضایی [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 59-88]
 • قاچاق اعضای بدن مبارزه با قاچاق اعضای بدن در ایران در پرتو اقدامات جدید تقنینی [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 7-28]
 • قاچاق انسان مبارزه با قاچاق اعضای بدن در ایران در پرتو اقدامات جدید تقنینی [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 7-28]
 • قاعده مصادیق عدول از قواعد دادرسی در دعوای فروش ترکه با نگرش به رویه قضایی [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 257-274]
 • قاعده عمومی بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدم‌جریان خیار شرط در پاره ای از عقود [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 113-138]
 • قانون تامین اجتماعی تحلیل قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت ها به هیات مدیره با تاکید بر قانون مالیات های مستقیم [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 139-157]
 • قانون تجارت تحلیل قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت ها به هیات مدیره با تاکید بر قانون مالیات های مستقیم [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 139-157]
 • قانون کار تحلیل قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت ها به هیات مدیره با تاکید بر قانون مالیات های مستقیم [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 139-157]
 • قانون کنت گفتمان سیاست جنایی در قانون کنت [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 215-228]
 • قانون مالیات های مستقیم تحلیل قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت ها به هیات مدیره با تاکید بر قانون مالیات های مستقیم [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 139-157]
 • قانون مجازات اسلامی چالش تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 7-22]
 • قانون مجازات اسلامی جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 29-54]
 • قانون مدنی فرانسه مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قرارداد‌‌ها به ‌موجب اصلاحات سال 2016 میلادی قانون مدنی فرانسه [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 169-190]
 • قرار تغییر توصیف رأی دادگاه تالی در مراجع عالی [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 205-223]
 • قراردادهای بانکی مکانیزم حل و فصل اختلافات داخلی و بین‌المللی بانکی [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 89-116]
 • قضیه نیکاراگوئه مبنای رویکرد دیوان دادگستری بین‌المللی به قواعد حاکم بر مسئولیت دولت‌ها در قبال اَعمال بازیگران غیردولتی در روابط بین‌الملل؛ مطالعه موردی رأی قضیه نیکاراگوئه [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 303-323]
 • قوانین تجاری ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با نگاهی به کفالت بانکی [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 139-168]
 • قوانین کیفری داخلی پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزه‮های جرم‌شناختی [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 23-54]

ک

 • کار شایسته مفهوم و ارکان کار شایسته [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 71-94]
 • کارگزار بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 55-70]
 • کدهای رفتاری قضات مسئولیت‌انضباطی قضات در فرانسه و آلمان [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 111-142]
 • کرامت انسانی پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزه‮های جرم‌شناختی [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 23-54]
 • کفالت بانکی ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با نگاهی به کفالت بانکی [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 139-168]
 • کنوانسیون حقوق افراد ناتوان دستاوردهای حقوق بین‌الملل در تحقق حق بر سلامت کودکان ناتوان [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 325-346]
 • کنوانسیون حقوق کودک دستاوردهای حقوق بین‌الملل در تحقق حق بر سلامت کودکان ناتوان [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 325-346]
 • کودکان ناتوان دستاوردهای حقوق بین‌الملل در تحقق حق بر سلامت کودکان ناتوان [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 325-346]

گ

 • گذرهای عمومی و معابر عوارض حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمومی-عمرانی و تفکیک اراضی [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 209-231]
 • گروه بودگی آثار ترمینولوژی در وضعیت حقوقی اقلیت ها، مطالعه ی اقلیت روهینگیا در میانمار. [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 277-304]

ل

 • لغو حق تحدید مفهومی سلب حق [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 89-110]

م

 • مؤسسات مالی ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با نگاهی به کفالت بانکی [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 139-168]
 • ماده 79 آیین نامه اعمال ماده 79 آیین نامه دیوان بین المللی دادگستری در رویه قضایی [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 59-88]
 • مالیات تحلیل راهکارهای پیشگیرانه از جرایم مالیاتی [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 71-91]
 • مجازات چالش تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 7-22]
 • مجازات اعدام مواضع سازمان های بین المللی غیر دولتی حقوق بشر در ارتباط با حکم اعدام در خصوص جرایم مواد مخدر در قوانین داخلی دولت ها [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 275-297]
 • محاربه و افساد فی‌الارض جستاری بر هم‌پوشانی محاربه و افساد فی‌الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته‌ای [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 125-147]
 • محل سکونت و مهاجرت بررسی عوامل محیطی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 149-181]
 • مزایا نوآوری های قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397؛ گامی به پس یا گامی به پیش؟ [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 7-28]
 • مسؤولیت کیفری مسئولیت کیفری در مفهوم انتزاعی و گستره حاکمیت آن بررفتار شخص حقوقی (از تحلیل نظری تا واکنش قضایی) [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 55-88]
 • مسئولیت اجتماعی مسئولیت اجتماعی شرکت‌های فراملی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 255-282]
 • مسئولیت‌انضباطی مسئولیت‌انضباطی قضات در فرانسه و آلمان [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 111-142]
 • مسئولیت بین‌المللی مبنای رویکرد دیوان دادگستری بین‌المللی به قواعد حاکم بر مسئولیت دولت‌ها در قبال اَعمال بازیگران غیردولتی در روابط بین‌الملل؛ مطالعه موردی رأی قضیه نیکاراگوئه [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 303-323]
 • مسئولیت بین‌المللی اقدامات قهری یکجانبه آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر رویه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 8-35]
 • مسئولیت فضول بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 55-70]
 • مشارکت الکترونیکی پارلمان الکترونیکی و نقش آن در تحقق دموکراسی [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 159-184]
 • مصادیق ایجاد مسئولیت بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 55-70]
 • مطالبۀ بخش- بخش امکان‌سنجی مطالبۀ هم‌زمان تعهدات مستند به سند لازم‌الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویۀ قضائی و دکترین حقوقی [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 117-138]
 • مطالبۀ هم‌زمان امکان‌سنجی مطالبۀ هم‌زمان تعهدات مستند به سند لازم‌الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویۀ قضائی و دکترین حقوقی [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 117-138]
 • مطالعات شناختی پیوست "معنا" به "تفسیر" در متون حقوق بین الملل: نسبت معیارهای حقوقی با مفاهیم شناختی و انعکاس سیاسی [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 259-275]
 • معاملات فضولی بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 55-70]
 • معایب نوآوری های قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397؛ گامی به پس یا گامی به پیش؟ [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 7-28]
 • معنا شناسی پیوست "معنا" به "تفسیر" در متون حقوق بین الملل: نسبت معیارهای حقوقی با مفاهیم شناختی و انعکاس سیاسی [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 259-275]
 • مقررات بانکی ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با نگاهی به کفالت بانکی [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 139-168]
 • مکانیزم‌های حل و فصل مکانیزم حل و فصل اختلافات داخلی و بین‌المللی بانکی [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 89-116]
 • منافع بررسی ابعاد حقوقی حضور ایران در سوریه از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 283-302]
 • منشور حقوق شهروندی بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در منشور حقوق شهروندی و اعلامیه جهانی حقوق بشر [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 95-123]
 • مواد مخدر صنعتی بررسی عوامل محیطی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 149-181]
 • موسسات دولتی و غیردولتی تاثیراصل تقدم صلاحیت دادگاههای اداری درتحقق عدالت درفرانسه؛ بانگاهی به اجرای آن درنظام حقوق اداری ایران [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 185-213]

ن

 • نظارت رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 143-163]
 • نظارت و ارزیابی بین المللی نقش و جایگاه گروه ویژه اقدام مالی( FATF ) در نظام حقوق بین الملل [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 299-322]
 • نظریۀ شتاب‌دهندگی بزه‌دیده تحریک‌گری بزه‌دیدگی جنسی در پرتو نظریه شتاب‌دهندگی بزه‌دیده: با نمونه‌پژوهی برخی از پرونده‌های جرایم جنسی [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 93-111]
 • نوشته واژه گزینی و ادبیات قانون تجارت در بوته نقد [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 239-257]

و

 • واقعیت مجازی چالش های ابزارهای «واقعیت مجازی» در حوزه بازی های رایانه ای (مطالعه ای تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا) [دوره 20، شماره 45، 1400، صفحه 233-256]
 • ورشکستگی ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با نگاهی به کفالت بانکی [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 139-168]
 • وصیت وصیت حساب های مجازی [دوره 20، شماره 47، 1400، صفحه 165-194]

ه

 • همجنس‌گرایی تأثیر جنبش‌های فمینیسم بر تحول مفهوم خانواده [دوره 20، شماره 46، 1400، صفحه 225-253]
 • هیات مدیره تحلیل قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت ها به هیات مدیره با تاکید بر قانون مالیات های مستقیم [دوره 20، شماره 48، 1400، صفحه 139-157]