رعایت الزامات حقوقی و قانونی در قراردادهای جدید نفتی ایران (I.P.C)

نوع مقاله: علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران(پردیس فارابی)

2 استادیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

قراردادهای جدید نفتی ایران(I.P.C) با هدف اولیه ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری در میادین نفتی، تشویق شرکت های معتبر جهت ورود به صنایع نفتی ایران، افزایش توانایی رقابت با نمونه قراردادهای کشورهای رقیب و افزایش سطح تولید در عین رعایت تولید صیانتی تدوین و ارایه شد. یکی از موضوعات مهم در تدوین این قراردادها، تطابق آن با الزامات حقوقی و قانونی داخلی است. به صورت کلی قوانین، قواعد و الزامات قانونی مختلفی بر صنایع نفت و گاز ایران حاکم است. بخشی از این الزامات گرفته شده از فقه، بخشی مستنبط از الزامات قانونی اساسی و الباقی مبتنی بر قوانین عادی مصوب مجلس است. علاوه بر آن الزاماتی در این صنعت وجود دارد که گرچه حداقل در حال حاضر متکی به مصوبات مجلس نیست اما به دلیل الزامات منافع ملی ویا سابقه قراردادهای ایران تبدیل به قواعد حقوقی شده اند. رعایت الزامات و تطبیق مفاد قراردادهای جدید با قوانین و مقررات داخلی اهمیت بالایی دارد که این پژوهش به دنبال بررسی آنان در قراردادهای جدید نفتی ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The legal requirements and principles in new Iranian petroleum contract (I.P.C)

نویسندگان [English]

  • mahdi haghighian 1
  • alireza ebrahimgol 2
1 university of tehran
2 university of Tehran. farabi colege
چکیده [English]

The New Iranian petroleum contracts are primarily designated to attract foreign investment in oil fields and to encourage renowned companies to enter Iranian oil sector, enable Iran to compete with contracts drafted by rival countries and boost production level . one of the crucial factors in drafting such contracts is compatibility with national mandatory laws, different rules and laws govern the Iranian oil and gas industry which are comprised from Islamic jurisprudence , constitution and parliament acts. in addition , there are certain obligation which are not enacted by parliaments , nevertheless, because of the national interest or precedent of Iranian contracts , have developed to mandatory rules . complying with such obligations and rules with the new contract are great significance which is purpose of this research .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Petroleum Contracts
  • Legal requirements
  • I.P.C
  • Cabinet act
  • Constitution law