مجله پژوهشهای حقوقی از سال 1381 به صورت دوفصلنامه و با دارا بودن اعتبار علمی ـ ترویجی منتشر می‌شود. این نشریه با استفاده از همکاری و همراهی پژوهشگران، استادان، وکلا، قضات و دانشجویان دوره‌های عالی حقوق سعی بر آن دارد تا علاوه بر انتشار مسائل حقوقی مورد ابتلای کشور، در زمینه‌های مختلف حقوقی موضوعاتی مناسب و مفید برای تعالی نظام حقوقی کشور را به صورت تحقیق یا ترجمه به مشتاقان عرضه دارد. 
این مجله به استناد نامۀ شمارۀ 3/2910/588 مورخ 1384/5/11 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ در جلسۀ مورخ 1384/5/1 کمیسیون نشریات علمی کشور، واجد اعتبار علمی ـ ترویجی شناخته شده است. تا کنون 38شماره از این مجله به چاپ رسیده است و جهت سهولت دسترسی و استفاده از مقالات شماره های قبلی، نسخه های الکترونیکی مجله در قالب کتاب الکترونیکی تولید شده است. علاقه مندان جهت مشاهده و خرید روی اینجا کلیک کنید.  

شماره جاری: دوره 18، شماره 39، پاییز 1398، صفحه 1-358 

8. ماهیت جرم محال در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس

صفحه 197-216

ابوالحسن شاکری؛ محمود درویش‌ترابی