درباره نشریه

مجله پژوهشهای حقوقی از سال 1381 به صورت دوفصلنامه و با رویکرد علمی ـ ترویجی منتشر می‌شود. این نشریه با استفاده از همکاری و همراهی پژوهشگران، استادان، وکلا، قضات و دانشجویان دوره‌های عالی حقوق سعی بر آن دارد تا علاوه بر انتشار مسائل حقوقی مورد ابتلای کشور، در زمینه‌های مختلف حقوقی موضوعاتی مناسب و مفید برای تعالی نظام حقوقی کشور را به صورت تحقیق یا ترجمه به مشتاقان عرضه دارد. 
این مجله به استناد نامۀ شمارۀ 3/2910/588 مورخ 1384/5/11 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ در جلسۀ مورخ 1384/5/1 کمیسیون نشریات علمی کشور، واجد اعتبار علمی ـ ترویجی شناخته شده و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می شود. 

مجله پژوهشهای حقوقی در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منتشر می شود.