قراردادهای هوشمند، توافقات حقوقی در پرتو بلاک چین

نوع مقاله: علمی - ترویجی

نویسندگان

1 گروه کسب و کار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

قراردادهای هوشمند نوعی جدید از قراردادهای الکترونیکی می باشند که در بستر عمومی بلاک چین منعقد شده و از ارزهای رمز نگاری شده دیجیتالی(بیت کوین) بهره مند می باشند. انعقاد این قراردادها باید مطابق با مقتضیات انعقاد قراردادهای سنتی و فقدان موانع انعقاد آن قراردادها باشد. این قراردادها به صورت کتبی منعقد شده و با استفاده از فن آوری رمز نگاری، امضا و در بستر بلاک چین عرضه می گردند. از مهمترین ویژگی های قراردادهای هوشمند، خوداجرایی در اجرای مفاد قرارداد بدون دخالت عامل انسانی، شفافیت در عرضه مفاد قرارداد در بلاک چین برای مشاهده عموم، عدم امکان تغییر همراه با سوءنیت مفاد قرارداد ثبت شده در بلاک چین و پیش گیری از وقوع جرایم مالی مانند پول شویی می باشد. این قراردادها در مسیر لازم الاجرا شدن با چالش های بخصوصی همچون مسائل مربوط به اثبات، قابلیت اجرایی شروط سلب کننده دفاع، صلاحیت قضایی و مسائل مربوط به انتخاب قانون حاکم مواجه می باشند، ضمن اینکه علی رغم وجود ویژگی خود اجرایی همواره نیاز به عامل انساسی برای حل اختلافات ناشی از این قراردادها وجود دارد. بدلیل بدیع بودن فن آوری این قراردادها، هنوز قوانین بخصوصی در خصوص آنها در نظامات حقوقی به تصویب نرسیده و کشور های پذرنده آن، از قواعد و اصول حقوقی سنتی در توجیه مشروعیت آنها با حقوق موضوعه استفاده می نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Smart Contracts: Legal Agreements for the Blockchain

نویسندگان [English]

  • hossein sadeghi 1
  • Mehdi Naser 2
1 business department,faculty of entrepreneurship, University of Tehran
2 M. A in private law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
چکیده [English]

Smart contracts are a new kind of electronic contract concluded in the public ledger Blockchain and benefiting from digital cryptocurrencies (bitcoin). The conclusion of these contracts should be in accordance with the requirements of the conclusion of the traditional contracts and the absence of barriers to the conclusion of those contracts. These contracts are ratificated in writing form and are signed using the encryption technology, then they are presented in Blochchain Ledger. One of the most important features of Smart contracts is the self-execution of the implementation of the contract without human intervention, transparency in the supplying of contract clauses in the Blockchain for public viewing, the impossibility of a change with the abuses of the terms of the contract in the Blochchain and the prevention of financial crimes such as Money laundering. they may present special challenges in such enforcement, including evidentiary issues, enforceability of waivers of defenses, and jurisdictional and choice-of-law questions, in addition to the fact that, despite the existence of self-execution, human intervention must be needed to resolve the disputes arising from these contracts. Due to the new technology of these contracts, there are still no specific laws regarding them in the legal systems, and their adopted countries apply traditional rules and principles to justify their legitimacy with customary laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart Contracts
  • bitcoin
  • Blockchain
  • technology
  • Legal Rules