کلیدواژه‌ها = دفاع مشروع
کاوشی انتقادی در نظریه ‌حق‌بنیاد در باب توجیه دفاع مشروع منجر به قتل

دوره 19، شماره 43، مهر 1399، صفحه 317-348

10.48300/jlr.2020.114219

مهرداد ره‌نورد واقف؛ محمدرضا نظری‫ نژاد کیاشی


قاعده منع توسل به زور در روابط بین‌الملل پس از بحران اخیر اوستیای جنوبی

دوره 7، شماره 13، فروردین 1387، صفحه 157-181

گروه پژوهش مؤسسه حقوق بین‌الملل پارس


امکان توسل به دفاع مشروع برای مبارزه با تروریسم

دوره 6، شماره 11، فروردین 1386، صفحه 85-128

عباسعلی کدخدایی؛ شهرام زرنشان