راهنمای نویسندگان

واحد نشر مطبوعات پژوهشکده حقوق، از نویسندگان و صاحب‌نظران حقوق ایران دعوت می‌نماید انتشار مقالات خود را به این مؤسسه پیشنهاد نمایند. این واحد تلاش دارد با رعایت کیفیت در نسخه‌پردازی آثار، نسبت به زحمات اساتید و پژوهشگران در خلق مقالات برجسته قدرشناسی کند.

 نحوه ارسال مقاله و رهگیری آن:

پس از بارگذاری فایل مقاله (بدون درج نام نویسندگان در متن و نام فایل)، فرم تعهدنامه، فرم تعارض منافع و فرم مشارکت نویسندگان توسط نویسنده، تأییدیه ارسال مقاله از طریق سامانه برای شما ارسال خواهد شد و تأیید یا عدم تأیید موضوع مقاله حداکثر به مدت ده روز، از طریق ایمیل به اطلاع خواهد رسید.( اگر مقاله برگردان یا ترجمه از زبان دیگری است، باید از نوع Open Access یا دسترسی آزاد باشد و لازم است متن اصلی مقاله نیز در سامانه بارگذاری شود.)

چنانچه موضوع مقاله مورد تأیید قرار گرفت لازم است، متن مقاله مطابق با شیوه‌نامه استناددهی پژوهشکده حقوقی شهر دانش توسط نویسنده تنظیم، و مبلغ هزینه داوری واریز گردد تا مقاله وارد مراحل داوری شود. پذیرش یا عدم پذیرش مقاله منوط به نظر داوران محترم می‌باشد. در صورت عدم پذیرش مقاله، هزینه آن مسترد نخواهد شد.

مدت زمان ارزیابی مقالات مجله پژوهشهای حقوقی 2 تا 3 ماه خواهد بود.

در صورتی‌که ظرف ده روز بعد از ارسال مقاله، ایمیل تأیید یا عدم تأیید موضوع را دریافت نکردید و یا در تکمیل فرم تعهدنامه مشکلی داشتید، از طریق شماره تلفن‌ مؤسسه (88811581) با واحد مجلات (داخلی 5) تماس حاصل نمایید.

شرایط پذیرش و راهنمای تنظیم مقالات در مجله پژوهشهای حقوقی به قرار زیر است: 

شرایط پذیرش مقالات:

- مقالات‌ باید تألیفی، مستند و تحلیلی‌ باشند. مقالات ترجمه ‌شده و مروری پذیرفته می‌شوند.
- مقالات‌ قبلاً در هیچ مجله‌ای چاپ نشده و یا همزمان به مجله‌ی دیگری ارسال نشده باشند.
- مقالات‌ باید به همراه‌ نام‌، نشانی‌ دقیق‌، شماره‌ تماس‌ و ایمیل نویسنده‌ از طریق سامانه مجله پژوهشهای حقوقی ارسال شود.
- نویسنده(گان) با تکمیل و ارسال فرم تعهدنامه به همراه مقاله خود، تعهدات مندرج در آن و اصالت مقاله را تأیید می‌کنند.
_ فرم تعهدنامه و متن مقاله (بدون درج نام نویسندگان) قبل از تطبیق با شیوه‌نامه استناددهی پژوهشکده، جهت ارزیابی موضوع در سامانه مجله بارگذاری شود. پس از ارزیابی موضوع مقالات توسط هیأت تحریریه، حداکثر ظرف مدت ده روز تأیید یا عدم تأیید موضوع مقاله به اطلاع نویسنده عهده‌دار (مسئول مکاتبات) خواهد رسید.

 • منظور از نویسنده عهده‌دار، نویسنده‌ای است که مقاله را در سامانه بارگذاری نموده است.
 • در صورتی‌ که ظرف مدت اعلام شده، ایمیل تأیید یا عدم تأیید موضوع را دریافت نکردید از طریق شماره تلفن‌ 88811581-021 داخلی 5 با واحد مجلات تماس حاصل نمایید.

- مقالات پس از تأیید موضوع، باید لزوماً مطابق با شیوه تنظیم مقالات مجلات تخصصی این مؤسسه به شرح ذیل نسخه‌پردازی و تنظیم شوند.
- مبلغ هزینه داوری مقاله به حساب جاری شماره 31378000139724 نزد بانک سپه شعبه میرزا کوچک خان تهران (شاخص 1378) به نام مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش (قابل واریز از کلیه شعب بانک سپه سراسر کشور) و یا شماره کارت 6219861001859122 بانک سامان به نام مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش واریز و تصویر آن در سامانه مجله بارگذاری شود.
- چاپ مقاله منوط به پذیرش آن توسط داوران محترم و تصویب نهایی هیئت تحریریه خواهد بود.
- مدت زمان ارزیابی مقالات مجله پژوهشهای حقوقی 2 تا 3 ماه خواهد بود.

         نکات:

 1. از آنجا که احترام به حقوق پدیدآورندگان آثار علمی یکی از اصول راهبردی مجله است، نقض این حقوق توسط ارسال‌کنندگان مقالات، به اشخاص و مراجع ذیربط اعلام خواهد شد.
 2. دفتر مجله در تلخیص‌، اصلاح‌ و ویرایش‌ مقالات‌ پذیرفته شده آزاد است.
 3. در صورت لزوم به روزآمدسازی اطلاعات مندرج در مقاله هنگام چاپ، نویسنده(گان) متعهد به انجام آن است (هستند).
 4. دفتر مجله مجاز خواهد بود مقالات چاپ شده را به صورت الکترونیکی نیز عرضه نماید.
 5. - مجله پژوهشهای حقوقی بابت داوری و انتشار مقالات علمی، از نویسندگان محترم هزینه دریافت می کند. نویسندگان باید در هنگام ارسال نسخۀ اولیۀ مقاله مبلغ 500.000 ریال را برای ارزیابی اولیه پرداخت و فیش واریزی را به همراه مقاله و سایر مدارک مربوط در سایت بارگذاری کنند. پس از ارسال اولیه، در صورت پذیرش در هر مرحله، از طریق ایمیل از نویسندگان درخواست می‌شود که هزینۀ مربوط به مرحلۀ بعد را پرداخت کنند. مراحل پرداخت به شرح ذیل می باشد:

 

مراحل پرداخت

مبلغ

هزینه ارزیابی اولیه و مشابهت ‫یابی

500.000 ریال

 هزینه داوری

3.500.000 ریال

هزینه پذیرش و ویراستاری

3.860.000 ریال

 

 

 

 

 

از نویسندگان محترم درخواست می‌شود هزینه‌ مرحله ارزیابی را صرفاً از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی که در سامانه موجود است پرداخت نمایند و هزینه سایر مراحل را به شماره حساب 1378800089809  یا  شماره کارت 9122- 0185- 8610- 6219 بانک سامان، به نام مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، واریز و فیش واریزی را در سامانه مجله بارگذاری نمایند.

 

راهنمای تنظیم مقالات

مقاله ارسالی دارای بخشهای زیر باشد:
الف ـ عنوان، چکیده فارسی (حداکثر 250 کلمه) و کلیدواژه‌ها (حداکثر 5 کلمه)؛
ب ـ مقدمه، متن (حداکثر 9000 کلمه)، نتیجه‌گیری؛
ج ـ فهرست منابع بر اساس شیوه‌نامه استناددهی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
د ـ عنوان، چکیده انگلیسی (حداکثر 250 کلمه) و کلیدواژه‌ها (حداکثر 5 کلمه)؛
ـ استناددهی به صورت پانوشت و بر اساس شیوه‌نامه استناددهی پژوهشکده حقوقی شهر دانش، انجام شود. 
- اسامی خاص و اصطلاحات لاتین در پاورقی ذکر شود.
ـ شماره ارجاعات در پاورقی‌ها، بصورت متوالی از ابتدا تا انتهای مقاله باشد.
ـ عناوین اصلی و فرعی در بدنه (متن) مقاله با استفاده از اعداد و به شکل زیر مشخص شوند:

 • عناوین اصلی مقاله ـ به جز مقدمه و نتیجه ـ با اعداد تک رقمی (1، 2، 3 و ...)؛
 • عناوین فرعی با اعداد ترکیبی دو رقمی (1-1، 1-2، 1-3 و ...)؛
 • عناوین جزئی‌تر با اعداد ترکیبی سه رقمی (1-1-1، 1-1-2، 1-1-3 و ...).

- نیم‌فاصله‌ها در مقاله رعایت شود. به عنوان مثال:  می‌رود (صحیح)     می‌ رود (غلط) 
- بین کلمات تنها یک فاصله باشد و فاصله‌های اضافه حذف شود. به عنوان مثال:  قانون.مجازات (صحیح)      قانون...مجازات (غلط) 
- متن بدون نام نویسنده‌(گان) در سامانه بارگذاری شود.

نکته:
پس از تنظیم مقاله در قالب نرم افزار Word فایل می‌بایست در فرمت Word 2010 ذخیره شود.

 • مسئولیت آرا و نظریات ارائه شده در مقاله‌ها به عهده نویسندگان است و چاپ آن‌ها به معنی تأیید مطالب نیست.