اهداف و چشم انداز

الف: اهداف و چشم انداز

فصلنامه پژوهشهای حقوقی این رسالت را بر عهده دارد که با انتشار مقالات ارزشمند در زمینه مطالعات و تحقیقات حقوقی، و انعکاس نقدها و تحلیل‌ها و تبیین آموزه‌های علمی، از یک طرف ادبیات حقوقی کشور را غنی‌تر ساخته، قضات و مجریان قانون را درایت و بینشی عمیق‌تر بخشد و از طرف دیگر نهادهای ذی‌صلاح تقنینی را به اصلاح و بازبینی مقررات و نهادهای حقوقی موجود رهنمون سازد.

یکی از رسالت‌های جدید این نشریه در دوره جدید فعالیت خود و همزمان با انتشار نشریات تخصصی دیگر که توسط پژوهشکده حقوق منتشر خواهد شد و همزمان با تأسیس باشگاه حقوق، همکاری با این باشگاه و اتاق‌های فکر آن است که هر یک به طور مسأله‌محور همت خود را مصروف حل مشکلات و معضلات مبتلابه حقوقی کشور کرده و در پی نقد و بررسی نارسایی‌های نظام حقوقی کشور و چاره‌جویی و یافتن راه‌حل‌های مناسب و عرضه به قانونگذار و مجریان هستند.

ب: حوزه موضوعی

حوزه موضوعی نشریه پژوهشهای حقوقی، تحقیقات و پژوهشهایی است که در شاخه های مختلف حقوقی (خصوصی و عمومی) و فقهی به نگارش درآمده اند. نقد قوانین و آرای قضایی جدید، توجه ویژه به پرونده های بین المللی به خصوص در دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری برای نشریه از اهمیت محوری برخوردارند.