پرسش‌های متداول

شیوه استناد دهی مقالات در مجله پژوهشهای حقوقی به چه صورت است؟

برای دریافت شیوه­ نامه استناد دهی مقالات اینجا را کلیک نمایید. 

مدت زمان ارزیابی مقاله چقدر است؟

مدت زمان ارزیابی مقالات مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی 2 تا 3 ماه خواهد بود.
 
 


 

هزینه داوری به چه حسابی واریز شود؟

مبلغ هزینه داوری مقاله به حساب جاری شماره 31378000139724 نزد بانک سپه شعبه میرزا کوچک خان تهران (شاخص 1378) به نام مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش (قابل واریز از کلیه شعب بانک سپه سراسر کشور) و یا شماره کارت 6219861001859122 بانک سامان به نام مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش واریز و تصویر آن در سامانه مجله بارگذاری شود.