تعداد دوره‌ها 21
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 719
تعداد نویسندگان 920
تعداد مقالات ارسال شده 1,148
تعداد مقالات رد شده 501
درصد عدم پذیرش 44
تعداد مقالات پذیرفته شده 243
درصد پذیرش 21

بدین وسیله به اطلاع اساتید و نویسندگان محترم می رساند، فصلنامه پژوهشهای حقوقی برابر اعلام دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و براساس ارزیابی و رتبه بندی جدید نشریات، موفق به کسب رتبه ارزیابی «ب» شده است.

همچنین به اطلاع می رساند این نشریه با همکاری  «انجمن ایرانی حقوق اداری» بر اساس تفاهم نامه منعقد شده منتشر می شود.

یکی از مهم‌ترین منابع نظام حقوقی هر کشور، دکترین و نظریات حقوقدانان آن کشور است. در واقع چنانچه موضوعات و مسائل حقوقی با دقت و مطالعه و در یک فضای پر نشاط علمی مورد تحقیق و تبادل نظر و نظریه‌پردازی حقوقدانان قرار گیرند منتهی به غنی شدن دانش و آموزه‌های حقوقی می‌شود و دستگاه‌های قانونگذاری و قضایی را در معرض بهره‌برداری از این نظریات قرار می‌دهد و آثار خود را در تصویب و اصلاح قوانین، و احکام دادگاه‌ها نشان می‌دهد. بدین ترتیب حقوقدانان از یک‌سو با پیش‌بینی و یا شناسایی تحولات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و ارائه هشدارها و راهکارها و بررسی مبانی نظری آنها، زمینه طراحی واکنش‌های مناسب حقوقی را فراهم می‌کنند و از سوی دیگر با رصد کردن تجارب عملی ناشی از اجرای قوانین و مقررات کشور و آثار آنها در تأمین هدف‫هایی چون برقراری نظم و عدالت و صلح، به نقد وضعیت موجود پرداخته و راهکارهایی را برای اصلاح و تعالی نظم حقوقی ارائه می‌کنند. این امر می‌تواند موجب پویایی و کارآمدی نظام حقوقی کشور و نقش‌آفرینی مثبت آن در حرکت کشور به سمت تأمین سعادت مردم شود. بنابراین تأمل در قوانین و مقررات فعلی و نارسایی‌های نظم حاکم بر جامعه و گردش امور و تنویر ابهامات و کاستی‌های شکلی و ماهوی موجود در نظام حقوقی ایران، تفکر در سایر نظام‌های حقوقی ملی، و تعمق در نظام حقوق بین‌المللی می‌تواند سهمی بسزا در شناختن و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت نظام حقوقی ایران داشته باشد.

پژوهشکده حقوقی شهردانش با وقوف بر این نکته اساسی، یکی از مهم‌ترین اهداف خود را انتشار منظم مجله‌های تخصصی در زمینه مطالعات و تحقیقات حقوقی قرار داده است. این پژوهشکده کار خود را با انتشار مجله پژوهشهای حقوقی آغاز کرد. مجله پژوهشهای حقوقی که انتشار آن در سال ۱۳۸۱ آغاز گردید، در سال ۱۳۸۴ به دریافت درجه علمی ـ ترویجی از کمیسیون علمی نشریات علمی کشور نائل گردید و با توجه به استقبال پژوهشگران و افزایش تعداد مقالات، از بهار 1397 و شماره 33 به فصلنامه تبدیل گردید. در حال حاضر طبق آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 1398/02/09 تمامی نشریات از جمله فصلنامه پژوهشهای حقوقی دارای اعتبار علمی می باشد و مقالات علمی- پژوهشی (بر اساس تشخیص داوران در مرحله داوری) قابل انتشار خواهد بود و نوع مقاله (علمی- پژوهشی) در صفحه نخست هر مقاله ذکر می گردد.

این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، نورمگز (Noormags) و مگیران (Magiran) نمایه می‌شود.

مجله پژوهشهای حقوقی بابت داوری و چاپ الکترونیکی مقالات از نویسندگان هزینه دریافت می کند.

مقالات ارسال شده به این مجله در ابتدا در سامانه همیاب، مشابهت‫ یابی می شوند.

داوری در مجله پژوهشهای حقوقی به صورت داوری دو سو پنهان می باشد (داوران نمی‫توانند مشخصات نویسندگان را ببینند و نویسندگان نیز نمی توانند اطلاعی از داوران داشته باشند).

پس از تأیید نهایی مقاله توسط داوران، نویسنده در صورتی مستحق دریافت گواهی پذیرش است که چکیده تفصیلی فارسی و انگلیسی مقاله ( بین 1000-700) کلمه را برای مجله ارسال نماید.

گواهی پذیرش تنها در صورتی دارای اعتبار است که با امضای سردبیر و ممهور به مهر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش باشد.

لازم به ذکر است این مجله از قوانین کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) تبعیت می کند.

 

شماره جاری: دوره 21، شماره 50، تیر 1401 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان