مدلینگ زنان در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای مطالعات حقوق خانواده، گروه مطالعات زنان، دانشکده زن و خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب، واحد قم، ایران.

10.48300/jlr.2022.339861.2040

چکیده

مدلینگ امروزه به‌عنوان یکی از بازوان تبلیغاتیِ صنعت مُد در بسیاری از جوامع رواج یافته است. زنان یکی از عناصر مهم در این فعالیت به شمار می‌روند. مدلینگ زنان با گسترش فضای مجازی در ایران به یکی از مسائل چالش‌برانگیز تبدیل‌شده است. این پژوهش، با برگرفتن روش توصیفی ـ تحلیلی با هدفی کاربردی و از طریق جمع‌آوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی درصدد تبیین خلأهای موجود در حوزه مدلینگ زنان در نظام حقوقی ایران و ارائه پیشنهادهای مربوط به آن است که این امر با بررسی جواز، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مدلینگ زنان در حقوق ایران انجام می‌‌گیرد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، در نظام حقوقی ایران ضوابط و مقررات مشخصی برای مدلینگ زنان به صورت خاص پیش‌‌بینی نشده است. البته قوانین و مقرراتی در حوزه‌های مُد و لباس، تبلیغات و فضای مجازی وجود دارد که ممکن است برخی انواع مدلینگ نیز در دایره شمول آن قرار بگیرد. از پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت نظام حقوقی ایران در برابر مدلینگ رویکرد مشخصی ندارد و خلأ قانونی در این باب ملموس است. واقعیت اخیر موجب شده است مدلینگ زنان که به شکل یک پدیده اجتماعی بروز پیدا کرده، در صورت عدم هدایت و نظارت صحیح، به نتایج نامطلوب منتهی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Women in the Legal System of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghasem Tangestani 1
  • Faezeh varmazyar 2
1 Associate Professor, Department of International Law, Faculty of Law and Political Sciences, Kharazmi University, Tehran unit, Tehran, Iran.
2 PhD student of Family Law Studies, Department of Women's Studies, Faculty of Women and Family, University of Religions and Denominations, Qom unit, Qom, Iran.
چکیده [English]

Modeling has become popular in many societies today as one of the advertising arms of the fashion industry. Women are one of the important elements in this activity. Women's modeling has become one of the most challenging issues with the expansion of cyberspace in Iran. This research, by taking a descriptive-analytical method with a practical purpose and by collecting information from library and Internet sources, seeks to explain the gaps in the field of women's modeling in the Iranian legal system and to provide related proposals. This is done by examining the licenses, restrictions, and prohibitions of women's modeling in Iranian law. Based on the findings of this study, in the Iranian legal system, specific rules and regulations for Women's modeling are not specifically provided. Of course, there are rules and regulations in the fields of fashion and clothing, advertising, and cyberspace, which may include some types of modeling. From the present study, it can be concluded that the Iranian legal system does not have a specific approach to modeling and the legal gap in this regard is tangible. The recent reality has caused Women's modeling, which has emerged as a social phenomenon, to lead to undesirable results if not guided and monitored properly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • Mannequin
  • Fashion Industry
  • Advertising
  • Fashion Show
الف) منابع فارسی
کتاب‌ها
- السان، مصطفی. حقوق فضای مجازی. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش. 1398.
- انصاری، باقر. حقوق رسانه. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتاب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). 1397.
- توسلی، غلام‌‌عباس. نظریه‌های جامعه‌شناسی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتاب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). 1370.
- دهخدا، علی‌اکبر. لغت‌نامه. جلد سیزدهم. چاپ دوم. تهران: دانشگاه تهران. 1377. 
- دهخدا، علی‌اکبر. لغت‌نامه. به کوشش ایرج مهرکی، غلامرضا ستوده و اکرم سلطانی. زیر نظر جعفر شهیدی. جلد یک. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 1390.
- کاتلر، فیلیپ و گری آرمسترانگ. اصول بازاریابی. جلد اول. ویرایش دوازدهم. ترجمه مهدی زارع. تهران: مهرجرد: مدیر فردا، 2008.
- یاسینی، راضیه. مد هنر صنعت سلیقه سازی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات. 1396.
مقالات
- افراسیابی، حسین، حامد سیارخلج و کاوه شکوهی فر. «عوامل مرتبط با مدگرایی در بین جوانان شهر یزد». جامعه‌‌پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 7، 1 (1395)، 1-22.
 http://socialstudy.ihcs.ac.ir/article_2192.html.
- امیری، مجتبی، عاطفه حسینی مکارم و مهدیه فلاح هروی. «جایگاه و نقش بازاریابی رابطه‌مند در بخش خدمات آموزشی». مجله اقتصادی، 12(1393)، 93 -108. 
- امینی، علیرضا. «فقه و مسئله قانون». پژوهش و حوزه، 1، 3(1379)، 51-59.
 http://noo.rs/DydRo.
- پرور، مهدی، محمدتقی عباسی شوازی و احسان حمیدی زاده. «فضای مجازی و مانکن شدگی کاربران، تحلیل نشانه شناختی چالش مانکن». فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 15، 55(1398)، 153-177.
- خانیکی، هادی و محمود بابائی. «فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی». فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی، 1، 1 (1390)، 71-96.
 https://irandoc.ac.ir/article/786.
- درستانی مریم و مهدی روحانی. «پدیده‌های جدید فضای مجازی در ایران از دیدگاه کارشناسان ارتباطات». مطالعات رسانه‌ای، 9، 26(1393)، 53-68.
 http://mediastudies.srbiau.ac.ir/article_8206.html.
- رحمت‌آبادی، الهام و حبیب اله بهار آقابخشی. «سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان». فصلنامه رفاه اجتماعی، ۵،۲۰(۱۳۸۵)، 235-256.
 https://www.magiran.com/paper/356629.
- زهروی، رضا و رسول احمدزاده. «تن‌‌نمایی زنان در فضای مجازی با نگاهی به آموزه‌های فقه امامیه و حقوق ایران». فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات راهبردی زنان، 18، 70(1394)، 199-237.
- سلیمی، جواد و زهرا رشید. «دگردیسی عکاسی مُد در جامعه ایرانی». نشریه زن در فرهنگ و هنر، 5، 4(1392)، 507-528.
 https://dx.doi.org/10.22059/jwica.2014.50242.
- نمازی‌‌فر، حسین و صالح سعادت. «بررسی فقهی و حقوقی حجاب شرعی با رویکردی بر آرای امام خمینی (ره)». پژوهشنامه متین، 49(1389)، 100-124.
 https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/172745.
- هاشمی، سیدحسین. «نقدی بر ماده 638 ق.م.ا در جرم انگاری بدحجابی». مطالعات راهبردی زنان، 37(1386)، 133-160.
 https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=79068.
- یاقوتی، سپیده، اشرف‌‌السادات موسوی لر و فریناز فربود. «استراتژی توسعۀ اقتصاد فرهنگی صنعت مُد در ایران». باغ نظر، 16، 80(1398)، 63-74.
 https://dx.doi.org/10.22034/bagh.2020.165469.3938.
پایان‌نامه‌ها
بایه، زهرا. «تحلیل روند ارائه مُد در چهار مرکز مُد جهان (لندن، نیویورک، پاریس، میلان) و تأثیر آن بر بازار مصرف داخلی (مطالعه موردی تهران)». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علم و فرهنگ، 1395.
وب‌سایت‌ها
- خبرگزاری فارس. «مرکز آموزش مدلینگ ایرانی راه‌اندازی می‌شود». 1392،12،15/ 1399،10،11.
http://fna.ir/dbp
ب) منابع انگلیسی

Books
- Goddard, Angela. The language of advertising: written texts. USA and Canada: Routledge, 2002.
- Join-Dieterle, Catherine. Showtime: le Défile de la Mode. Edited by Anne Zazzo. Paris: Paris-Musées, 2006.
- Mears, ashley. Pricing Beauty: The Making of a Fashion Model. California: University of California Press, 2011.
- Meinhold, Roman. Fashion Myths: A Cultural Critique. translated by John Irons. Bielefeld, Germany: transcript Verlag, 2013.
- Press, Debbie. Your Modeling Career: You Don’t Have to Be a Superstar to Succeed. New York: Allworth, 2004.
- Stark, Gill. The fashion show: History, theory and practice. London: Bloomsbury Publishing, 2018.
- Steele, Valerie. Encyclopedia of clothing and fashion (OZ); Volume 3. occult dress to zoran index. United States: Thomson Gale, 2005.
- Svendsen, Lars. Fashion: A philosophy. London: Reaktion Books, 2006.
Online books
- Howe, Justine. The Routledge handbook of Islam and gender. Routledge, 2020.
https://doi.org/10.4324/9781351256568.
- Shen, Bin, Qingliang Gu and Yixiong Yang. Fashion Supply Chain Management in Asia: Concepts, Models, and Cases. Singapore: Springer, 2019.
https://doi.org/10.1007/978-981-13-2294-5.
Journal
- Ajala, Imene. “From Islamic dress and Islamic fashion to cool Islam: An exploration of Muslim youth hybrid identities in the West.” The International Journal of Interdisciplinary Cultural Studies, 12, 3(2017): 1-11.
- Čiarnienė, Ramunė and Milita Vienažindienė. “Management of contemporary fashion industry: characteristics and challenges.” Procedia-Social and Behavioral Sciences, 156 (2014), 63-68.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.120.
- Crane, Diana. “Fashion design and social change: women designers and stylistic innovation.” The Journal of American Culture, 22, 1(1999), 61-68.
- David, Alison Matthews. “Body doubles: the origins of the fashion mannequin.” Fashion Studies, 1, 1(2018), 1-46.
- Entwistle, Joanne. “The aesthetic economy: The production of value in the field of fashion modelling”. Journal of Consumer Culture, 2, 3(2002), 317-339.
https://doi.org/10.1177/146954050200200302.
- Evans, Caroline. “The ontology of the fashion model”. AA Files, 63(2011), 56-69.
https://www.jstor.org/stable/41337476.
- Gökarıksel, Banu, and Anna J. Secor. “New transnational geographies of Islamism, capitalism and subjectivity: the veiling‐fashion industry in Turkey.” Area, 41, 1(2009), 6-18.
- Hanindharputri, Made Arini and Ni Putu Emilika Budi Lestari. “Perancangan video promosi desain mode idb bali untuk kegiatan jakarta muslim fashion week.” Jurnal Lentera Widya, 3, 1(2021), 60-65.
- Hassan, Faridah Hj, Puspa Melati Kasi, Nurul Alia Shaharuddin, and Mohd Firdaus Awang Kechil. “Islamic and modest fashion lifestyle.” Journal of Islamic Management Studies, 2, 1(2019), 79-88.
- Kerr, John and John Landry. “Pulse of the Fashion Industry.” Global Fashion Agenda & the Boston Consulting Group. Executive Summary, (2017), 1-134.
- Lee, Eunji, Jung-Ah Lee, Jang Ho Moon, and Yongjun Sung. “Pictures speak louder than words: Motivations for using Instagram”. Cyberpsychology, behavior, and social networking, 18, 9(2015), 552-556.
https://doi.org/10.1089/cyber.2015.0157.
- Molloy, Maureen and Wendy Larner. “Who needs cultural intermediaries indeed? Gendered networks in the designer fashion industry.” Journal of Cultural Economy, 3, 3(2010), 361-377.  https://doi.org/10.1080/17530350.2010.506322.
- OdabaŞi, Sanem. “ Narratives of a designer’s collection: fashion shows and artistic applications.” the turkish online journal of design art and communication, 9, 4(2019), 546-554.
https://dergipark.org.tr/en/pub/tojdac/issue/48701/619623.
- Sakkthivel, A. M. “Does media influence fashion consciousness of Muslim women consumers: evidences from the United Arab Emirates”. International Journal of Business Innovation and Research, 22, 4(2020), 523-545.
- Shephard, Arlesa, Sanjukta Pookulangara, Tammy R. Kinley, and Bharath M. Josiam. “Media influence, fashion, and shopping: a gender perspective”. Journal of Fashion Marketing and Management, 20, 1(2016), 4-18.
- Wissinger, Elizabeth. “Modeling consumption: Fashion modeling work in contemporary society”. Journal of consumer culture, 9, 2 (2009), 273-296.
https://doi.org/10.1177/1469540509104377.
- Wyer Jr, Robert S. “Language and advertising effectiveness: Mediating influences of comprehension and cognitive elaboration”. Psychology & marketing, 19, 7‐8(2002), 693-712. https://doi.org/10.1002/mar.10031.
Conference Journal
- Lubis, Annisa Ilmi Faried. “Development Model of Halal Fashion Industry In Indonesia”.  International Conference & Exhibition 2019 (IHCE), 1, 1(2019), 206-214.
- Park, Jaehyuk, Giovanni Luca Ciampaglia and Emilio Ferrara. “Style in the age of instagram: predicting success within the fashion industry using social media.” In Proceedings of the 19th ACM Conference on computer-supported cooperative work & social computing, 2016. pp. 64-73.
doi: http://dx.doi.org/10.1145/2818048.2820065.
- Peng, Li-Hsun. “Bridging local trend to global: Analysis of Indonesian contemporary modest fashion.” 2017 International Conference on Applied System Innovation (ICASI), Sapporo, Japan, 2017, 1710-1713.
doi: 10.1109/ICASI.2017.7988267.
Online article
- Major, John S.”Fashion industry.” Encyclopedia Britannica, October 23, 2020.
https://www.britannica.com/art/fashion-industry.
Ph.D. thesis
- Park, Taezoon. “Effective design of advertisement in handheld devices”. PhD diss., Purdue University, 2008.
- Sabbahi, Basma. “Digital Technology for Saudi Arabian Fashion Shows.” PhD diss., United Kingdom University of de Montfort, 2019.
- Sattarin, Jaleh Jennifer. “Human Right Violations in the Fashion Industry: A Comparative Country Analysis.” PhD diss., American University of Paris, 2013.
Master Thesis
- Hornung, Sarah. “Fashion Editorials Art or Advertisement”. Master Thesis, Lycée Ermesinde of Luxemburg, 2019.
- Eriksson, Emelie. “Fashion Brands and Engagement on Instagram”. Bachelor Thesis, Halmstad University of Sweden, 2016.
 
Websites
- Bureau of Labor Statistics. “Occupational Outlook Handbook, Models.” U.S. Department of Labor. Tuesday, September 1, 2020/visited January 27, 2021. 
- Bureau of Labor Statistics, “Models,” Department of Labor.Tuesday, September 1, 2020/visited January 27, 2021.