قانون جدید مبارزه با تروریسم در فیلیپین و تعارض با نظام حقوق بین‌الملل بشر

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار (عضو هیئت علمی)، گروه حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.48300/jlr.2022.348148.2095

چکیده

تروریسم همواره یک تهدید برای زندگی و امنیت مردم فیلیپین بوده و این امر نیاز به یک سازکار مدون برای مقابله با این پدیده شوم را اجتناب ناپذیر می نمود. قانون امنیت انسانی 2007 این کشور یک قانون مصوب جهت مبارزه با تروریسم و هدف از تصویب آن مقابله با شبه‌نظامیان در جنوب فیلیپین بود. منتقدان قانون مزبور بر این باورند که اصلاح این قانون جهت ایجاد زمینه برای محاکمه و مجازات مرتکبان تروریسم ضروری بود که منجر به تصویب قانون ضد تروریسم 2020 گردید. مطابقت این قانون با قانون اساسی فیلیپین در حال حاضر مورد اعتراض گروه‌های مختلف داخل و خارج از این کشور قرار گرفته و در دیوان عالی این کشور نیز بررسی شده است؛ اما دولت و به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور مصمم به تصویب سریع این قانون بود و هیچ نرمشی از خود نشان نداد. برخی مقامات دولت فیلیپین بر این باورند که بررسی این قانون نشان می‌دهد تضمین رعایت موازین حقوق بشری در جای‌جای آن وجود داشته و این امر خود می‌تواند دلایل محکمی مبنی بر مطابقت این قانون با اسناد بین‌المللی حقوق بشری تلقی گردد؛ اما بررسی موشکافانه قانون مزبور می‌تواند تحلیل‌گر را در نهایت به این نتیجه رهنمون سازد که با وجود عنایت تدوین‌کنندگانِ این قانون به مطابقت با موازین حقوق بشری که به نظر می‌رسد تا حدود زیادی موفق بوده، موضوع بازداشت طولانی‌مدت را می‌توان به‌عنوان نقیصه‌ای برای آن در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The New Anti-Terrorism Act of the Philippines and Its Conflict with the International Human Rights System

نویسندگان [English]

  • Nader Naseri Naseri Pilehdaraq 1
  • Hooriyeh Hosseini Akbarnezhad 2
1 M.A. in Public International Law, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Public International Law, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Terrorism has always been a threat to the lives and security of the Filipino people. The existence of various terrorist threats in this country inevitably necessitated a codified mechanism to deal with terrorist threats. The country's 2007 Human Security Act was enacted to combat terrorism and was intended to combat militants in the southern Philippines. Critics of the law argue that the amendment was necessary to pave the way for the prosecution and punishment of perpetrators of terrorism, which led to the passage of the 2020 Anti-Terrorism Law. Compliance with the Philippine Constitution is currently being challenged by various domestic and foreign groups and has been reviewed by the Supreme Court. But the government, and especially the president himself, was determined to pass the law quickly and did not show any leniency. Some Philippine government officials believe that the review of this law shows that there is a guarantee of compliance with human rights standards in its place and this in itself can be considered a strong reason for the law to comply with international human rights instruments. But a careful examination of the law can ultimately lead the analyst to the conclusion that, despite the lawmakers' consideration of compliance with human rights standards, which appear to have been largely successful, the issue of long-term detention can be considered a flaw for it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philippines
  • Human Rights
  • Terrorism
  • Human Security
  • Long-term Detention
الف) منابع فارسی
- آشوری، داریوش. دانشنامه سیاسی. تهران: انتشارات مروارید، 1394.
- الهویی نظری، حمید و امیر فامیل زوار جلالی. «مسئولیت بین‌المللی دولت‌های تأمین‌کنندۀ مالی تروریسم». فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، 47، 3 (1396)، 725ـ746. 
Doi: https://doi.org/10.22059/jplsq.2017.207526.1262
- خداوردی، حسن، «تروریسم و حقوق بشر»، مجله علمی پژوهشی علوم سیاسی دانشگاه آزاد آشتیان، 1(1385)، 129-142.
- راعی، مسعود. «حریم خصوصی و امر به معروف و نهی از منکر». مجله حکومت اسلامی، 15، 2(1389): 113-133.
- راعی، مسعود. «کنترل کلی یا کنترل مؤثر عاملی برای تحقق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها». فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 39، 3 (1388): 151ـ164.
Doi: 20.1001.1.25885618.1388.39.3.8.6
ب) منابع انگلیسی

- Sugay, Adrian Ferdinand. “Virtual Briefing on Understanding the Human Rights Perspective of the Anti-Terrorism Act of 2020”, Manila, 3 September 2020. 
- Buan, Lian, “Explainer: Comparing dangers in old law and anti-terror bill”. Rappler. Retrieved June 5, 2020.
- Conde, H. Victor, “A Handbook of International Human Rights Terminology”. 2nd Ed. Santa Barbara: ABC, Cilo, 2002.
- Florentino P. Manalastas, “Virtual Briefing on Understanding the Human Rights Perspective of the Anti-Terrorism Act of 2020”, Manila, 3 September 2020. 
- Frederick Mikhail Farolan, “Virtual Briefing on Understanding the Human Right Perspective of the Anti-Terrorism Act of 2020”, Manila, 3 September 2020. 
- Pereire, Kenneth, “Analysis and review of the Philippines Human Security Act 2007”, March 16, 2007. 
- Racela, Mel Georgie B.,“Virtual Briefing on Understanding the Human Rights Perspective of the Anti-Terrorism Act of 2020”, Manila, 3 September 2020.
- Communications Workers of America, “Letter to Philippines Ambassador re Anti-Terrorism Law” (PDF). Washington DC: Congress of the United States, 2020. Retrieved August 5, 2020.
- Office of the Presidential Spokesperson –Republic of the Philippines, “Statement On Republic Act No. 11479”, 2020. Retrieved July 3, 2020.
- Republic Act No.10168 (Anti-Terror Financing Act of 2012).
- Republic Act No. 11479. Philippine Gazette. July 3, 2020. Retrieved July 3, 2020.
- The Human Security Act (HSA) of  2007.
ج) منابع الکترونیک
- www.gmanetwork.com/news/news/nation/761132/supreme-court-trying-to- move-fast-on-anti-terror-law-petitions-chief-justice-peralta/story/
- https://news.un.org/en/story/2020/06/1067462
-https://mb.com.ph/2020/07/16/palace-tells-us-lawmakers-youre-no-longer-our-masters/
- www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-004221-ASW_EN.html
- www.rappler.com/nation/united-nations-report-raises-concern-problematic-philippine-anti-terror-bill
- www.washingtonpost.com/opinions/2020/06/08/another-nail-coffin- philippines-waning-democracy/
- https://thediplomat.com/2020/06/the-philippines-broad-anti-terrorism-law-takes-aim-at-dissent/
-  www.aljazeera.com/opinions/2020/6/25/the-philippines-anti-terror-bill-is-poised-to-cause-more-terror
- https://globalnation.inquirer.net/189097/un-human-rights-chief-urges-duterte-refrain-from-signing-anti-terror-bill
- www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/philippines-dangerous-antiterror-law-yet-another-setback-for-human-rights/
- http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6374875.stm
- www.cnnphilippines.com/news/2020/7/23/Supreme-Court-petitions-anti-terrorism-law.html
- www.rappler.com/nation/senators-journalists-petitions-anti-terror-law-supreme-court
- www.rappler.com/newsbreak/in-depth/explainer-comparison-old-law-dangers-anti-terror-bill
- https://en.wikipedia.org/wiki/Human_Security_Act