افراط‌گرایی و توسعه‌نیافتگی: بهره‌گیری از توسعه پایدار به‌عنوان راهکار مقابله با افراط‌گرایی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.48300/jlr.2022.319400.1888

چکیده

امروزه افراط‌گرایی و انواع اقدامات خشونت‌آمیز مبتنی بر عقاید افراط‌گرایانه، به یکی از چالش‌برانگیزترین تهدیدها برای صلح و امنیت بین‌المللی تبدیل شده است. مبارزه با این پدیده از طریق اقدامات واکنشی نتوانسته به شکل مناسبی موفق باشد؛ بنابراین به توصیه نهادهای بین‌المللی لازمه اقدامات ضد افراط‌گرایی بهره‌گیری از یک سیاست جامع است که تمام جوانب و موضوع‌های مرتبط را پوشش دهد. این سیاست علاوه بر اقدامات مقابله‌ای باید به اقدامات پیشگیرانه نیز توجه داشته باشد. یکی از مهم‌ترین کارکردهای اقدامات پیشگیرانه، شناسایی علل و ریشه‌های شیوع افراط‌گرایی و گسترش گرایش به سوی آن است. تحقیقات نشان می‌دهد توسعه‌نیافتگی و محرومیت از حقوقِ اقتصادی و اجتماعی در کنار سایر علل، به‌عنوان یکی از دلایل گسترش افراط‌گرایی شناخته شده است. تمرکز بر روی اهداف توسعه پایدار می‌تواند به‌عنوان یک راهکار تکمیلی در سیاست‌های مقابله با افراط‌گرایی به کار گرفته شود. ارزیابی صورت گرفته در مقاله حاضر مبین آن است که به منظور بهره‌گیری از توسعه پایدار در مقابله با افراط‌گرایی رویکرد جدیدی نسبت به اولویت‌بندیِ اهداف آن موردنیاز است و لازم است برنامه‌های توسعه پایدار زیر بیرق سیاست‌های مقابله با افراط‌گرایی بازتعریف شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extremism and Non-Development: Utilizing Sustainable Development as an Approach to Combat Extremism

نویسندگان [English]

  • Roya Jafari 1
  • Mehdi Zakerian Amiri 2
1 PhD student in International Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of International Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today extremism and any type of violent activities based on extremist idea have been become to one of the most controversial Threats to international peace and security. Combating this phenomenon is not properly successful by responsive measure, so its recommended by International intuitions that anti-extremist measures need to utilize a comprehensive policy that encompass all dimension and related matters in addition to suppressive measures, the policy has to consider preventive one. One of the most important function relied on preventive measures is recognition extremism causes and roots and its tendency expansion. Researches show non-development and deprivation of soci-economic rights is one of extremism expansion reasons. Focus on sustainable development may employ as a complementary solution in anti-extremist policies. The article concluded that in order to utilize sustainable development for combat extremism, new approach for prioritizing of its Goals is needed and any sustainable development program have to reorganize under the flag of anti-extremism policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extremism
  • Preventive Measures
  • Non-Development
  • Social Fairness
  • Sustainable Development
الف) منابع فارسی
- آقایی، سیدداود. «راهبردهای توسعه پایدار در سازمان ملل متحد». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 59، (1382)، 11-27.
- اسلامی، محسن و بهروز ایاز. «بررسی علل نفوذ داعش در آسیای مرکزی و پیامدهای احتمالی آن». فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، 21، 6(1396)،225-251.
 https://doi.org/10.22054/qpss.2017.7693
- «توسعه‌نیافتگی برخی کشورهای منطقه حاصل نظام‌های استبدادی و موروثی است». پایگاه خبری ـ تحلیلی قدس آنلاین، 18 اردیبهشت 1395، تاریخ دسترسی 18 آذر 1400.
 http://www.qudsonline.ir/news/376633/
- حق پرست، سعید، احسان شاکری و ربابه پورجبلی. «واکاوی علل توسعه‌نیافتگی سیاسی کشورهای مسلمان درگیر پدیده تروریسم در خاورمیانه». فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، 10، 3(1399)، 257-281.
 10.22034/IRR.2020.124966
- خدادادی، امیرحسین. «اقتصاد سیاسی و ریشه‌های تاریخی توسعه‌نیافتگی با تمرکز بر مطالعه تأثیر سیاست‌های استعماری بر روند تولید در کشورهای توسعه‌نیافته». سومین کنفرانس مهندسی صنایع، اقتصاد و مدیریت، 1399.
 https://civilica.com/doc/1163281
- رمضان‌‌‌‌زاده، فرهاد و سیدابراهیم ‌‌میرشاه. «واکاوی افراط‌گرایی دینی و نقش تعلیم و تربیت اسلامی در مهار آن». پویش در آموزش علوم انسانی، 3، 10(1397)، 82-98.
  20.1001.1.27172260.1397.4.10.6.9
- شیخ‌‌حسینی، مختار. «محرومیت‌های سیاسی ـ اجتماعی؛ بستر جامعه‌شناختی افراط‌گرایی معاصر». علوم سیاسی، 83 (1397)، 133-157.
- «ظریف در نشست موضوعی مجمع عمومی سازمان ملل پیرامون دستیابی به اهداف توسعه پایدار»، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، 3 اردیبهشت 1395، تاریخ دسترسی 18 آذر 1400.
 https://dolat.ir/detail/278240
- فرامرزی، محمد، «افراط‌گرایی، توسعه پایدار و دیپلماسی تجاری» تاجران، 7 مهر 1394، تاریخ دسترسی 18 آذر 1400.
https://www.taajeraan.com/index.php/diplomacytejary-list/1282-2015-09-29-18-24-55
- «فقر و توسعه‌نیافتگی عامل خشونت افراط و تروریسم». خبرگزاری دانشجو، 20 بهمن 1394، تاریخ دسترسی 18 آذر 1400.
 https://snn.ir/fa/news/486370
- گر، تد رابرت، چرا انسان‌ها شورش می‌‌کنند؟ تهران:پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1399.
- متوسلی، فاطمه. «افراط‌گرایی خشونت‌‌آمیز تحت تأثیر مبانی فکری بنیادگرایی (1): مروری بر نظریه‌های علوم اجتماعی». پژوهش ملل، 45، (1398)،47-76. 
- محرمی، توحید. «ناسازگاری افراط‌گرایی و خشونت با مفهوم جهاد در اسلام». فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ-ارتباطات، 50، (1399)، 219-240.
- مرادی، عبدالله و نصرالله کلانتری. «مؤلفه‌های امکانی ـ امتناعی و کنش‌های انطباقی در روندهای آینده افراط‌گرایی سلفی در جهان اسلام». فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام، 2، (1399)، 101-130.
- میراحمدی، منصور و علی‌اکبر ولدبیگی. «جریان‌های سلفی؛ از انقیاد تا افراط‌گرایی». جستارهای سیاسی معاصر، 5، 2(1393)،111-132.
 https://politicalstudy.ihcs.ac.ir/article_1412.html
- وندر والت، یوهانس ال. نیاز به اصلاح سیاست آموزشی برای مقابله با افراط‌گرایی مذهبی با توجه به سه سند سیاست آفریقای جنوبی. فصلنامه ایرانی آموزش و پرورش تطبیقی، 1، 1(1397)، 29-44.
 10.22034/IJCE.2018.87729
ب) منابع خارجی

- Abbas, Faisal J. Is It Called ‘Terrorism’ or ‘Violent Extremism’? Jun 02, 2016, last Accessed 11/9/2021, https://www.huffpost.com/entry/is-it-called-terrorism-or_b_7499384
- ACSRT. Poverty, Marginalization and Exclusion Full Violent Extremist, Edition N°01, Algeria, September 2018.
- Bhatia, Kartika‌‌ and Hafez Ghanem. “How do education and unemployment affect support for violent extremism? Evidence from eight Arab countries”. Global Economy and Development Working Paper 102, March 2017, 2-38.   https://www.brookings.edu/articles/how-do-education-and-unemployment-affect-support-for-violent-extremism/
- Cooney, Clarissa. Does Poverty Result in Violent Extremism?». October 8, 2019,
https://borgenproject.org/does-poverty-result-in-violent-extremism/
- Department of Economic and Social Affairs. Sustainable Development Goal 1, last accessed 10/10/2021, https://sdgs.un.org/goals/goal1
- Department of Economic and Social Affairs. Sustainable Development Goal 17, accessed 10/10/2021, https://sdgs.un.org/goals/goal17
- Department of Justice, last Accessed 10/9/2021. https://cve.fbi.gov/whatis
- European Council. The contribution of youth work to preventing marginalization and violent radicalization A practical toolbox for youth workers & Recommendations for policy makers Results of the expert group set up under the European Union Work Plan for Youth for 2016-2018, London, 2017.
- GA, A world against violence and violent extremism, Resolution adopted by the General Assembly on 20December2017, UN Doc. A/RES/72/241,p.2.
- GA, Human rights and preventing and countering violent extremism, Resolution adopted by the Human Rights Council on 2 October 2015, A/HRC/RES/30/15.
- GA, Plan of Action to Prevent Violent Extremism Report of the Secretary-General, UN Doc. A/70/674, 24 December 2015.
- Ghosh, Ratna, W. Y. Alice Chan, Ashley Manuel & Dilmurat M. D. Mahmut. “Can education counter violent religious extremism?”. Canadian Foreign Policy Journal, 23, 2(2017), 117-133. 10.1080/11926422.2016.1165713. 
- Graff, Corinne. Poverty. Development, and Violent extremism in Weak States. Washington: Brookings Institution, 2010.
- International Center for Counter-Terrorism, CT Strategic Communications, last accessed 10/9/2021, http://www.gsdrc.org/professional-dev/violent-extremism/.
- Isis calls on women to fight and launch terror attacks for first time ‘Unprecedented’ change comes as group continues to lose territory in Syria and Iraq, last Accessed 16/9/2021, http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-war-syria-iraq-women-call-to-arms-islamic-state-terror-attacks-propaganda-change-ban-frontline-a7986986.html.
- Living Safe Together, What is violent extremism? last accessed 15/9/2021, https://www.livingsafetogether.gov.au/resources/Documents/cve-fact-sheet-translation-dari.pdf.
- Mahapatra, Richard, Does poverty trigger extremism? Two recent developments could precipitate a global debate on whether poverty triggers extremism, DowntoEarth, 12 July 2018, At: https://www.downtoearth.org.in/blog/climate-change/does-poverty-trigger-extremism-61075
- Mass Violence and Extremism: Information for Educators and School Administrators, A joint project of the Anti-Defamation League and START, The National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, last Accessed 15/9/2021. https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/combating-hate/ADL-START-Mass-
- Mesøy, Atle, Poverty and radicalisation into violent extremism: a causal link? Norwegian Peacebuilding Resource Center, January 2013.
- Okai, Asako & Ulrika Modéer, New approaches to preventing violent extremism, UNDP, April 25, 2019, At: https://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2019/new-approaches-to-preventing-violent-extremism.html
- Sarah Lyons-Padilla, Michele J. Gelfand, Hedieh Mirahmadi, Mehreen Farooq, & Marieke van Egmond, Belonging nowhere: Marginalization & radicalization risk among Muslim immigrants, January 2016, https://www.researchgate.net/publication/301220983_Belonging_nowhere_Marginalization_radicalization_risk_among_Muslim_immigrants.
- Sawicki, Fr. John. “Why Terrorists Use Female and Child Suicide Bombers”. Journal of the Catholic Health Association of the United State, July-August 2016, last Accessed 16/9/2021, https://www.chausa.org/docs/default-source/health-progress/why-terrorists-use-female-and-child-suicide-bombers.pdf?sfvrsn=2
- SC, Resolution 2482, UN Doc. S/RES/2482, 19 July 2019.
- SC, Resolution 2511 (2020),UN Doc. S/RES/2511, 25 February 2020.
- Steadman, Leanne Erdberg. The Role of Aid and Development in the Fight Against Extremism: International assistance can undercut radicalization by addressing the grievances that extremists use to recruit, United States Institute of Peace, February 4, 2020 At: https://www.usip.org/publications/2020/02/role-aid-and-development-fight-against-extremism.
- Task Force on Extremism in Fragile States, Preventing Extremism in Fragile States: A New Approach: Final Report of the Task Force on Extremism in Fragile States, United States Institute of Peace, February 26, 2019.
- Terrorism and Extremism: Parents’ Q&As, last Accessed 12/9/2021, https://educateagainsthate.com/what-is-extremism/.
- The World Bank. Millennium Development Goals, 2014, last accessed 10/10/2021, https://www5.worldbank.org/mdgs/
- UK Secretary of State for the Home Department, Counter-Extremism Strategy, UK, 2015.
- UN. Plan of Action to Prevent Violent Extremism, 24 December 2015, A/70/674.
- UNESCO. Preventing Violent Extremism, last accessed 10/9/202. https://en.unesco.org/preventingviolentextremism
- UNSC. Threats to international peace and security caused by terrorist acts, resolution 2178, UN Doc. S/RES/2178 (2014), 24 September 2014.
- Vatican News, Mali: Religious extremism fuelled by poverty, 5 November 2020, last accessed 12/10/2021, https://www.vaticannews.va/en/church/news/2020-11/mali-poverty-jihad-extremism-arvedo-godina.html
- Wilkson, Paul. “Extremist ideologies and movements in democratic societies», Policy Studies, 6, 3(1986), 26-36. DOI: 10.1080/01442878608423449
- Wilson, Narelle and Pius Suratman Kartasasmita. “Resilience Pathways Against Poverty and Extremism: Framing Public Issues Within State Policy and Community Action”. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), 141(2017), 209-2013. 10.2991/icoposdev-17.2018.44
- Youngblood, Mason. “Extremist ideology as a complex contagion: the spread of far-right radicalization in the United States between 2005-2017”. Humanities and Social Sciences Communications, 7, 49 (2020). 1-10. https://doi.org/10.1057/s41599-020-00546-3
Violence-and-Extremism-Backgrounder-for-Educators-and-School-Administrators.pdf.