چالش های ابزارهای «واقعیت مجازی» در حوزه بازی های رایانه ای (مطالعه ای تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کسب و کار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

با توسعه فناوری، شرکت‌های فعال قادر به تولید ابزارهای جدیدی شده‌اند که امکان شبیه‌سازی حرکات انسان در فضای مجازی را دارند. به‌کارگیری این ابزارها که اصطلاحاً «واقعیت مجازی» نامیده می‌شوند، در حوزه‌های مختلف حقوقی از جمله حقوق مالکیت معنوی دارای چالش‌هایی هستند. چالش‌های موجود در الزام یا عدم‌الزام شرکت سازنده این ابزارها برای تقدیم فناوری ساخت آنها به شرکت خدمات‌پذیر و مشتقات مسئله مورداشاره، مسائل فراسو درخصوص حق پتنت، حقوق علائم تجاری و کپی‌رایت، چالش‌های مرتبط با مکانیسم جبران خسارت درموارد نقض حقوق معنوی دارنده ابزار یا نرم‌افزار مرتبط، چالش‌های مرتبط با سرقت اطلاعات شخصی یا خصوصیات بیومتریک کاربران و تأثیرگذاری بر روحیات و وضعیت روانی کاربران این ابزارها از جمله مسائل مطرح در این حوزه می‌باشد. حل چالش‌های موجود نیازمند سیاستگذاری‌های قانونی درجهت ضابطه‌مند نمودن استفاده از این ابزارها، حل چالش‌های حقوقی و پیش‌بینی مکانیسم‌های حفاظت از اطلاعات شخصی و بیومتریک کاربران این ابزارها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Virtual Reality Tools in the field of Computer Games (A Comparative Study in Iran and the US Legal Systems)

نویسندگان [English]

  • hossein sadeghi 1
  • Mahdi Naser 2
1 business department,faculty of entrepreneurship, University of Tehran
2 Phd Student in Private Law In University of Judicial Sciences and Administrative Services
چکیده [English]

With the development of technology, active companies are able to produce new tools that can simulate human movements in cyberspace. The use of these tools, known as "virtual reality," has many challenges in various legal areas, including intellectual property rights. Challenges to the requirement or non-requirement of the manufacturer of these tools to present their manufacturing technology to the service company and derivative issues raised, issues of over copyright, trademark rights, and copyrights, challenges associated with the compensation mechanism in Violations of intellectual property rights of related software tools, related to the theft of personal information or user biometric properties, and the impact on users' psychological and psychological state of these tools are among the issues raised in this area. Solving existing challenges requires legal policies to regulate the use of these tools, solve legal challenges, and review the mechanisms for protecting personal information and biometrics of users of these tools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Reality
  • Challenges and Solutions
  • Policies
  • american law
  • Iranian Law