بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

چنانچه کارگزار بدون وجود هرگونه دستور خرید یا فروش اقدام به معامله در حساب مشتری بنماید معامله فضولی واقع می‌شود که یکی از مسائل مبتلا به بازار سرمایه است. بنابر این، چنانچه مالک، معامله فضولی کارگزار را تأیید نماید، مشکلی پیش نمی‌آید و مسئولیت مالی نیز متوجه کارگزار نمی‌گردد؛ اما با عدم‌قبول از سوی مالک، کارگزار در حکم غاصب تلقی می‌گردد و باتوجه‌به سیستم خاصی که در خریدوفروش اوراق بهادر در تالار بورس وجود دارد، عملاً به هیچ عنوان امکان ابطال معامله فضولی وجود ندارد و بنابراین در حالت رد معامله فضولی یا تنفیذ آن از سوی مالک در هر صورت در وضعیت اصیل تغییری ایجاد نمی‌شود و این مالک است که اگر معامله را تنفیذ ننماید، باید از وی جبران خسارت شده و مالش به وی بازگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparative Study and Comparison of Nature and Effects of Unauthorized Transaction in Stock Exchange and Transaction outside Market

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hesam Tavoosi 1
  • Rasool Parvin 2
1 M.A. in Private Law, Department of Law, College of Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department Law, College of Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

If the broker trades in the client's account without any purchase or sale order, the transaction will be a prying transaction, which is one of the problems in the capital market. Therefore, if the owner approves the brokerage transaction of the broker, there will be no problem and financial responsibility Also does not notice the broker. But with the non-acceptance by the owner, the broker is considered a usurper and according to the special system that exists in the purchase and sale of securities in the stock exchange. In practice, there is no possibility of canceling the usurious transaction and therefore in case of rejection Curiosity or its enforcement by the owner in any case does not change the original situation, and it is the owner that if he does not enforce the transaction, he must be compensated and the rubbish returned to him.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prying transactions
  • Broker
  • instances of liability creation
  • Securities
  • voyeur liability
  • owner permission and rejection