نقش و جایگاه گروه ویژه اقدام مالی( FATF ) در نظام حقوق بین الملل

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره دکترای حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. (مترجم مقاله)

چکیده

دامنه واکنش به پدیده پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتارجمعی دارای ابعاد جهانی است و باتوجه‌به عکس‌العمل‌های متفاوت جامعه بین‌المللی که از طریق سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی به‌وقوع پیوست، سیاست‌های حقوقی گروه ویژه زودتر از آنچه که تصور می‌رفت، در حوزه حقوق داخلی و بین‌المللی و مراجع بین‌المللی بازتاب یافت. در این میان آنچه که جامعه بین‌المللی نسبت به آن وحدت‌نظر پیدا کرد، این بود که نبرد علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتارجمعی جز از طریق و روش‌های نظام‌مند در عرصه بین‌المللی مقدور نیست. گروه ویژه به‌عنوان تجلّی اراده دولت‌ها و بسیج عمومی جامعه جهانی درجهت ریشه‌کن ساختن پدیده‌های مزبور به‌شمار می‌رود. نقش و جایگاه گروه ویژه در این راستا به‌مثابه یک سازمان بین‌المللی، همواره موردبحث و مناقشه در حوزه حقوق بین‌الملل بوده است.
نویسندگان در پی اثبات این فرضیه‌اند که گروه ویژه یک سازمان بین‌المللی با قلمرو جهانی است و نقش، جایگاه و توصیه‌های آن با حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل عرفی مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role & position of FATF in international law system

نویسندگان [English]

  • Habibollah Habibi 1
  • Shahram Zarneshan 2
1 Ph.D. in International Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran.
2 Assistant Professor of Bu Ali Sina University
چکیده [English]

The Role &Position of FATF in International law System
Abstract
The range of responses to the phenomenon of money laundering , terrorism financing and the proliferation has a global dimension and given the diverse reactions of the international community through regional and global organizations, the legal policies of the FATF sooner than previously thought were reflected in domestic and international law and international community. In the meantime, the international community has come to the conclusion that the international fight against money laundering, terrorist financing and proliferation of weapons of mass destruction is only possible through systematic means. FATF is the center of expression of the will of governments and the international community to eradicate these phenomena. The role and position of the FATF in this regard as an international organization has always been controversial in the field of international law.
The authors seek to prove this assumption that the FATF is an international organization with a global scope and that its role, position and the recommendations complying with international and customary law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • terrorism
  • Money Laundering
  • International Monitoring and Evaluation
  • Recommendations and Standards